Wicestarosta Otwocki

Paweł Rupniewski
wicestarosta@powiat-otwocki.pl

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda
przewodniczacy@powiat-otwocki.pl

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska
wiceprzewodniczaca@
powiat-otwocki.pl

Kalendarz prac zarządu

Foto Inna

Zmiana Prawa Wodnego

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku Starosta nie jest już organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych ani przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.
 • 03 Stycznia 2018 r.

Aktualności Archiwum

 • Foto Oświata

  Uchwała Zarządu Powiatu w Otwocku

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
  • 18 Stycznia 2018 r.
 • Foto Inna

  Kolekcjonerski hełm strażacki na aukcji WOŚP

  Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Waldemar Pawlak przekazał na aukcję WOŚP wyjątkowy hełm strażacki Calisia VULCAN, wyprodukowany przez Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu sp. z o.o.
  • 16 Stycznia 2018 r.
 • Foto Sport

  Wybrano koordynatora Mistrzostw Powiatu Otwockiego

  W grudniu Starosta Otwocki ogłosił nabór na koordynatora Mistrzostw Powiatu Otwockiego , w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w grach zespołowych oraz indywidualnych, zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych, stanowiącym załącznik do Uchwały nr CDIII/161/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 21.09.2017 r.
  • 12 Stycznia 2018 r.