Jesteś tutaj:

VIII sesja Rady Powiatu w Otwocku

Data: 25.06.2019 r., godz. 15.20    559
Ważne decyzje i uchwały oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok.
       W dniu 24 czerwca 2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 odbyła się VIII sesja szóstej kadencji Rady Powiatu w Otwocku.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze decyzje, które w jej trakcie podjęli Radni. Kolejna sesja odbędzie się po przerwie wakacyjnej, w sierpniu.

Uchwały podjęte podczas VIII sesji Rady Powiatu w Otwocku:
Nr 57/VIII/19 – w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Otwocku wotum zaufania za 2018 rok; 
Nr 58/VIII/19 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2018 rok; 
Nr 59/VIII/19 – w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok; 
Nr 60/VIII/19 – w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm.; 
Nr 61/VIII/19 – w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.; 
Nr 62/VIII/19 – w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim. 

Najważniejszym punktem sesji było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok.