Jesteś tutaj:

Most nagrodzony tytułem "Budowa Roku 2018"

Data: 03.07.2019 r., godz. 10.40    531
Most im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości na rzece Świder został uhonorowany nagrodą II stopnia podczas uroczystej gali "Budowa Roku 2018". Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Otwocki.
Do konkursu "Budowa Roku 2018" została zgłoszona inwestycja realizowana w 2018 roku.
Opis inwestycji:
Budowa mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami miała na celu zapewnienie poprawy warunków komunikacyjnych połączenia miasta Otwock i Józefowa przez usprawnienie istniejącego ruchu drogowego, poprawę bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników, zmniejszenie wpływu na środowisko w wyniku wprowadzenia ekranów akustycznych oraz elementów podczyszczających ścieki opadowe. 
Realizacja inwestycji wpłynęła pozytywnie na ruch drogowy do i z Warszawy, rozkładając go równomiernie na trzy powiatowe przeprawy mostowe. Most ma konstrukcję trzy-przęsłową, wykonaną z belek strunobetonowych prefabrykowanych typu T długości 18 m, ze współpracującą płytą pomostu grubości 24 cm wykonaną z betonu zbrojonego. Inwestycja znajduje się na terenie Natura 2000, a także na obszarze otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Całkowita długość mostu wynosi 54,96 m, szerokość 15,22 m, a rozpiętość przęseł 17,85 + 18,30 + 17,85 m. 
Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.

Inwestycja zrealizowano dzięki zaangażowaniu Rady Powiatu kadencji 2014-2018 oraz dzięki Zarządowi Powiatu pod przewodnictwem ówczesnego Starosty Mirosława Pszonki.
Nagrodę i tytuł "Budowa Roku 2018" odebrał obecny Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski.