Jesteś tutaj:

Marsz Pamięci i Modlitwy w 77. rocznicę zagłady otwockich Żydów

Data: 14.08.2019 r., godz. 15.30    420
Jak co roku 19 sierpnia, w rocznicę zagłady Otwockiego Getta, w Otwocku odbędzie się Marsz Pamięci i Modlitwy.

Przed wojną Żydzi stanowili przed wojną ok. 60 proc. mieszkańców miasta. Urządzone przez Niemców getto w Otwocku było drugim pod względem wielkości w dystrykcie warszawskim, największym w rejonie po wschodniej stronie Wisły. 
W dniu 19 sierpnia 1942 r. hitlerowcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince 8-10 tysięcy otwockich Żydów (ok. połowy mieszkańców miasta). Wcześniej mieszkali oni na terenie Otwocka i Karczewa, byli to także kuracjusze tutejszych sanatoriów i szpitali. Dla wszystkich otwocka Rada Żydowska musiała… wykupić bilety. Prawdopodobnie następnego dnia zostali oni zamordowani w komorach gazowych obozu w Treblince.

Jednocześnie niektórych Żydów Niemcy rozstrzeliwali na miejscu – 19 sierpnia w lesie przy ul. Reymonta zginęło ok. 600 osób. Rozstrzeliwania kontynuowano w sierpniu i wrześniu 1942 r. Łącznie zastrzelono tam ok. 2000 osób, które zdołały ukryć się przed transportem śmierci. Od sierpnia 1949 r. w miejscu ich pochówku stoi kamień pamięci.
Od roku 2002 Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, w porozumieniu z Towarzystwem Przyjaciół Otwocka, władzami miasta i innymi instytucjami lokalnymi organizuje 19 sierpnia Marsz Pamięci i Modlitwy w rocznicę zagłady otwockich Żydów. Żaden inny dzień nie zmienił historii miasta tak bardzo jak ten.

W imieniu organizatorów oraz własnym zapraszamy Państwa w najbliższy poniedziałek 19 sierpnia 2019 r., godz. 19.00 do wspólnego uczczenia pamięci tragicznych wydarzeń związanych z likwidacją otwockiego getta w 1942 r.
Rozpoczęcie wydarzenia : Otwock, ul. Warszawska 5, od strony ul. Dłuskiego.
Następnie marsz wyruszy tradycyjnie do miejsca pamięci Żydów otwockich przy ul. Reymonta.