Jesteś tutaj:

Kondolencje

Data: 04.09.2019 r., godz. 11.00    538
Wyrazy głębokiego współczucia dla Pana Prezydenta Miasta Otwocka JAROSŁAWA MARGIELSKIEGO z powodu śmierci Taty.
Panu Prezydentowi Miasta Otwocka
JAROSŁAWOWI MARGIELSKIEMU

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
TATY

w imieniu Zarządu Powiatu składa
Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski
Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek
oraz
Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Mateusz Kudlicki