Jesteś tutaj:

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Majowej w Otwocku

Data: 22.11.2019 r., godz. 08.10    163
W dniu 20 listopada 2019 r. Powiat otwocki podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2762W i 2763W – ul. Kraszewskiego i ul. Majowej w Otwocku”.
Zadanie realizowane przy wsparciu Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu dróg Samorządowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: PHU TOWEMO Monika Szczygieł, ul. Żeromskiego 73K, 05-400 Otwock i TOWEMO Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 4, 05-402 Otwock.

Wartość robót budowlanych wynosi 3 886 230,90 zł brutto.

Nadzór nad wykonywanymi robotami sprawować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.

Planowane zakończenie prac: do 31 maja 2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych