Jesteś tutaj:

II edycja szkolenia pn. ,,Pracownicze Plany Kapitałowe"

Data: 05.02.2020 r., godz. 14.00    202
W dn. 31 stycznia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców i pracowników pn. ,,Pracownicze Plany Kapitałowe". Organizatorami wydarzenia był Powiat Otwocki i Stowarzyszenie Res Negotium.
W dniu 31 stycznia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się II edycja bezpłatnego szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników pn. ,,Pracownicze Plany Kapitałowe”. Uczestników szkolenia przywitali Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek,
ekspert PFR Dawid Korczyński, Prezes Res Negotium Jacek Rzępołuch. Ekspert Polskiego Funduszu Rozwoju - Dawid Korczyński wyjaśniał zgromadzonym genezę powstania PPK, zasady budowania kapitału emerytalnego oraz opowiedział o zmianach, które wchodzą w 2020 r. 
    
Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne dla Pracowników. Jest powszechny i dobrowolny, tworzony i współfinansowany przez Pracodawców i Państwo. Program powstał na podstawie najlepszych praktyk państw, takich jak kraje skandynawskie, Stany Zjednoczone, Kanada, gdzie podobne rozwiązania z sukcesem funkcjonują od wielu lat.

W szkoleniu wzięło udział 80 osób. Uczestnikom szkolenia zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział.