Jesteś tutaj:

Konkurs dla najlepszych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych

Data: 01.12.2016 r., godz. 08.55    2487
Starosta Otwocki oraz Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi pragną zaprosić wszystkich przedsiębiorców oraz wszystkich, którym bliski jest rozwój gospodarczy powiatu otwockiego do udziału w konkursie o nagrodę dla najlepszych przedsiębiorców powiatu otwockiego. Wnioski należy składać do 02 grudnia 2016 r.
Spośród nominowanych Kapituła wyłoni laureatów, którzy podczas uroczystej gali, w dniu 15 grudnia 2016 r., otrzymają nagrodę Starosty Otwockiego – „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz Nagrodę Rektora WSGE dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.

Warunki i tryb postępowania konkursowego określają: Regulamin przyznawania nagrody „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz Regulamin Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 22 788 15 34, wew. 387 lub 22 789 19 03.

Wnioski do konkursu należy składać do 2 grudnia 2016 r.
1) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock.
2) osobiście w Biurze Kultury i Promocji, ul. Komunardów 10 Otwock.

Zarządzenie Nr 62/2016 Starosty Otwockiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 42/2014 Starosty Otwockiego oraz załącznika do Zarządzenia nr 33/2015 Starosty Otwockiego

Regulamin przyznawania nagrody „Buzdygan Marszałka Bielińskiego”

Regulamin Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego

Wniosek o przyznawanie nagrody „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz nagrody dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego