Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

Data: 24.01.2017 r., godz. 16.00    1024
Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w sprawie publicznego transportu zbiorowego
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Otwocku