Jesteś tutaj:

Informacja o zanieczyszczeniu powietrza na terenie Otwocka

Data: 11.01.2017 r., godz. 12.00    659
W związku z przekroczeniem poziomu informowania oraz wystąpieniem ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej Otwock-Brzozowa, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił Alert Poziom III.
Oznacza to, że w danym momencie lub w najbliższym czasie należy spodziewać się wysokich stężeń zanieczyszczeń. Wyższych poziomów należy spodziewać się zazwyczaj wtedy, gdy wystąpią warunki meteorologiczne sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń. Alert zaleca, aby zwłaszcza osoby z grupy wrażliwej oraz osoby uprawiające sport na zewnątrz były świadome, że mogą występować dni z podwyższonymi stężeniami. Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie: http://sojp.wios.warszawa.pl.

Czas obowiązywania: utrzymywanie się wysokich stężeń do 12 stycznia 2017 roku.

Więcej: