Starosta wręczył akty mianowania!

Data: 15.10.2020 r., godz. 00.00    331
Nauczyciele powiatowych placówek otrzymali akty mianowania na nauczyciela mianowanego z rąk Starosty Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka.
W związku z trwającą pandemią, wczorajsze święto – Dzień Edukacji Narodowej – w powiatowych placówkach oświatowych przebiegało w innej niż zazwyczaj atmosferze. Zabrakło osobistych spotkań, wspólnego zatrzymania i refleksji nad ważnym dla wszystkich pracowników oświaty dniu. A podczas trwającej pandemii nauczyciele są jedną z grup, która pokazuje, że ich praca częściej jest powołaniem i misją niż zawodem.
Tym bardziej cieszymy się, że dziś w Starostwie Powiatowym w Otwocku, kilku z nauczycieli naszych powiatowych placówek, otrzymało akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego. Są to:
1. Magdalena Osenka.
2. Joanna Grzybowska.
3. Dominik Grzybowski.
4. Magdalena Woźniczko.

Akty, w obecności Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanny Majewskiej-Smółki, Członka Zarządu Powiatu Otwockiego Kingi Błaszczyk i Dyrektorów placówek, wręczył Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak.

Akty mianowania otrzymało 4 nauczycieli szkół powiatowych.