Jesteś tutaj:

Konkursowe zmagania w ,,Słowaku”

Data: 14.03.2017 r., godz. 08.20    929
,,Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa" - słowa Juliusza Słowackiego przyświecały ambitnym miłośnikom brzmienia jego poezji, którzy 07 marca 2017 roku w gmachu LO NR III im. J. Słowackiego walczyli o laury, prezentując twórczość wieszcza narodowego.
Celem konkursu, skierowanego do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z powiatu otwockiego, było propagowanie wiedzy o patronie liceum, kształcenie wrażliwości na słowo poetyckie i rozwijanie umiejętności recytatorskich.

Tegoroczny (już) XI Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Wokół Słowackiego 2017" objęty został Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego i dofinansowany ze środków Powiatu Otwockiego. Członek Zarządu Powiatu Otwockiego, Aneta Bartnicka, czynnie wzięła udział w ocenie uzdolnień uczniów, zasiadając w jury. Jednak główny ciężar oceny spoczywał na barkach Kingi Głogowskiej, aktorki i śpiewaczki, występującej na scenach Teatru Wielkiego, Teatru Rampa w Warszawie i Teatru Muzycznego w Łodzi. W jury zasiadała także polonistka ze ,,Słowaka” - Ewa Bednarska - Piętka.

Tradycyjnie po wysłuchaniu hymnu Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego w wykonaniu Anety Popławskiej z III e (śpiew) i Damiana Kawki z III c (gitara) nastąpiła recytacja przygotowanych przez uczniów wierszy i fragmentów dramatów twórcy romantycznego. Oceniane były takie elementy jak: dykcja, opanowanie tekstu, interpretacja i wrażenie artystyczne. Z materią słowa Słowackiego zmagali się młodzi adepci sztuki recytatorskiej, w różnych konwencjach prezentując jej bogactwo.

Jury przyznało następujące nagrody:
 • I miejsce - Daniel Kankowski – LO NR III im. J. Słowackiego w Otwocku
 • II miejsce - Nadia Murawa - Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance
 • III miejsce - ex aequo - Oliwia Zakrzewska - Publiczne Gimnazjum im. B. Prusa w Karczewie, Jan Drewicz – LO NR III im. J. Słowackiego w Otwocku
 • Wyróżnienie - Gabriela Wojewódzka - Gimnazjum Nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku

W tym dniu wręczono także nagrody dla uczniów, którzy wzięli udział w V edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Wokół Słowackiego” objętego również Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego i dofinansowanego ze środków Powiatu Otwockiego. Jury oceniło 32 nadesłane prace plastyczne inspirowane życiem i twórczością Juliusza Słowackiego i przyznało następujące nagrody:

Kategoria gimnazjum:
 • I miejsce - Dominika Chobot - Publiczne Gimnazjum w Sobieniach - Jeziorach; praca ,,Znamię zbrodni"
 • II miejsce - Oliwia Bartosiak - Publiczne Gimnazjum w Sobieniach - Jeziorach; praca ,,Goplana - Pani Jeziora"
 • III miejsce - Julia Kęder - Gimnazjum Nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku; praca ,,Niedawno jeszcze"

Kategoria liceum:
 • I miejsce - Damian Wnuk - Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku; praca ,,Rozłączenie"
 • II miejsce - Korina Opanowska - Żak - Katolickie Liceum Humanistyczne; praca ,,Na sprowadzenie prochów Napoleona" 
 • III miejsce - Zuzanna Adamska - Zespół Szkół Gastronomiczno- Ekonomicznych; praca ,,Biały gołąb smutku"

Serdecznie podziękowania należą się wszystkim wykonawcom prac, ich opiekunom i szkołom za nadesłane dzieła oraz recytatorom i nauczycielom za przygotowanie ich do konkursu.

W tegorocznych konkursach plastycznym i recytatorskim udział wzięły następujące szkoły:
 • Publiczne Gimnazjum im. B. Prusa w Karczewie
 • Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance
 • Publiczne Gimnazjum w Sobieniach - Jeziorach
 • Gimnazjum Nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku
 • Gimnazjum Nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku
 • Katolickie Liceum Humanistyczne im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Otwocku
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Ekonomicznych w Otwocku
 • Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku
 • Liceum Ogólnokształcące NR III im. J. Słowackiego w Otwocku

Organizatorki: Ewa Bednarska – Piętka i Jolanta Wakulińska