Jesteś tutaj:

Turniej Wiedzy Pożarniczej za nami

Data: 17.03.2017 r., godz. 14.00    990
Pierwszy Konkurs Wiedzy Pożarniczej został zorganizowany w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie przy współpracy Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Otwocku. W pracach Jury przewodniczył Mirosław Pszonka, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Otwocku.
W dniu 15 marca 2017 r. na terenie powiatu otwockiego odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (OTWP), którego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Do uczestnictwa w turnieju przystąpiło 12-stu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy reprezentowali cztery szkoły z terenu powiatu otwockiego. Uczestnicy w pierwszej kolejności musieli rozwiązać test wiedzy. Ponieważ turniej organizowany był po raz pierwszy, nie obyło się bez niespodzianek. Poziom wiedzy uczestników był tak wysoki, że konieczna była dogrywka w celu wybrania finałowej piątki.

Do części ustnej zakwalifikowało się pięciu uczestników:
1. Jakub Dymkowski;
2. Dawid Kałowski;
3. Patryk Smoliński;
4. Jakub Kowalik;
5. Kacper Pasternak

Finaliści musieli pokonać stres odpowiadając na pytania zadawane przez komisję konkursową oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi takimi jak: resuscytacja czy znajomość węzłów.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku st. bryg. mgr inż. Mariusz Zabrocki elementem humorystycznym dodawał otuchy młodym zawodnikom.

Ostatecznie cały turniej zwyciężył Jakub Dymkowski, który będzie reprezentował Powiat Otwocki na eliminacjach wojewódzkich, które w tym roku odbędą się w Pionkach.

Dużą rolę odgrywają osoby przygotowujące uczestników: nauczyciele, strażacy, którzy oprócz tego, że zgłaszają swoich podopiecznych, pomagają także „złapać bakcyla” pożarnictwa i sprawić, aby nauka była przyjemnością, nie obowiązkiem. Bez wątpienia okazał się nim kapitan mgr inż. Łukasz Kucmin odpowiedzialny za edukację pożarniczą, opiekun klasy w kierunku technik logistyk z innowacją strażacko-ratowniczą, która ruszyła w roku szkolnym 2016 – 2017 w „Nukleoniku”.

Młodzież ma z nim dobry kontakt, a sam turniej poprowadzony przez niego okazał się „lekcją bezpieczeństwa” dla wszystkich obecnych na sali.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Otwocku Mirosław Pszonka w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim Uczestnikom oraz Organizatorom pierwszej edycji konkursu. Gratulował młodzieży zaangażowania w znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz umiejętności praktycznych.

Uczestnicy konkursu w przyszłości chcieliby pozostać strażakami PSP, jak i druhami OSP.

Zwycięzcy - Jakubowi Dymkowskiemu; jak i całej 12 Uczestników serdecznie gratulujemy odwagi i wiedzy!

Już dzisiaj zachęcamy do udziału w przyszłorocznym konkursie wiedzy pożarniczej, który będzie organizowany w trzech grupach wiekowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Laureaci ostatniej edycji konkursu - na szczeblu krajowym – w kat., szkół ponadgimnazjalnych, mogą ubiegać się o miejsce w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Beata Poniatowska
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych