Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów

Data: 11.02.2021 r., godz. 15.00    323
Łatwiejsza rejestracja pojazdów, brak konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy czy możliwość zarejestrowania pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania to tylko niektóre udogodnienia dla kierowców i właścicieli pojazdów, które obowiązują od ponad dwóch miesięcy.
Ministerstwo Infrastruktury wraz z Ministerstwem Cyfryzacji w ubiegłym roku przygotowało pakiet przepisów deregulacyjnych do ustawy „Prawo o ruchu drogowym” związanych z rejestracją pojazdów. Wprowadzone zmiany w przepisach nazywa się "pakietem deregulacyjnym". Ich głównym celem jest ułatwienie życia właścicielom samochodów i kierowcom przez uproszczenie licznych procedur i ograniczenie liczby krążących w obiegu dokumentów.

Pięć obszarów zmian – pakiet deregulacyjny
Zmiany dotyczą pięciu obszarów. Są to ułatwienia dla obywateli i samorządów, ułatwienia dotyczące obrotu pojazdami, większa cyfryzacja oraz wprowadzenia zmian systemowych i wykonawczych.


Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki

W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Diagnosta po przeglądzie technicznym auta nie wpisze w nim daty kolejnego obowiązkowego badania. Data ta znajdzie się wyłącznie na zaświadczeniu, które wydawane jest po badaniu technicznym.

Zgodnie z dodanym po art. 74 artykułem 74a Prawa o ruchu drogowym, od 4 grudnia 2020 r. Wydział Komunikacji i Transportu wyda nowy dowód rejestracyjny dla pojazdu, w którego dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsc na pieczątkę przeglądu, tylko jeśli właściciel pojazdu wyrazi wolę jego wymiany.

Możliwość zarejestrowania pojazdu w aktualnym miejscu zamieszkania
Pojazd można zarejestrować w starostwie właściwym dla miejsca stałego lub czasowego zamieszkania. To ważna zmiana, gdyż jesteśmy coraz bardziej mobilni, czy to ze względu na potrzeby zawodowe czy osobiste. Przykładowo, dla osoby zameldowanej w Hrubieszowie, która mieszka i pracuje w Warszawie, rejestracja to konieczność wzięcia urlopu. Ta zmiana z pewnością ułatwi życie wielu osobom. Data wejścia w życie – 4 grudnia 2020 r.

Możliwość czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego
Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów jest wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę składania oddzielnego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, a jednocześnie usprawnia gromadzenie danych o wyrejestrowanym pojeździe w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Rozwiązanie to weszło w życie 4 grudnia 2020 r.

Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 r. nie ma obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Nie trzeba już więc dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu. Jest to ważne w przypadku właścicieli zmieniających miejsce zamieszkania na terytorium Polski.  

Podsumowując celem tej zmiany jest wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów związanych z podróżą między miejscem rejestracji pojazdu (zamieszkania/siedziby) właściciela pojazdu a miejscem zakupu lub odbioru pojazdu.

Prawo jazdy on-line i w telefonie
Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy od 5 grudnia 2020 roku są zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy podczas kontroli drogowej sprawdzane są w centralnej ewidencji kierowców. Kierowcy nie muszą posiadać przy sobie także dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.


Na co jeszcze czekamy?
Karta pojazdu i nalepki kontrolne nie będą już wydawane
Kolejnym uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów jest zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów mogą zaoszczędzić, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie jest konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line. Data wejścia w życie tych przepisów to 4 września 2022 r.

Możliwość zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych
Nowy właściciel kupując zarejestrowany w Polsce samochód może zachować dotychczasowy numer rejestracyjny. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba ponosić opłaty za nalepkę kontrolną - w sumie razem z opłatą ewidencyjną można zaoszczędzić 99,50 zł. O terminie wejścia w życie tego rozwiązania poinformuje minister właściwy ds. cyfryzacji w komunikacie.

Dealer zarejestruje nowy pojazd
Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną. Rejestracja nowego pojazdu przez dealera będzie możliwa od 4 czerwca 2021 r.

Więcej o ułatwieniach dla kierowców i właścicieli pojazdów na stronie Ministerstwa Infrastruktury.