Jesteś tutaj:

Projekt edukacyjny „Wisła – moja pasja”

Data: 04.10.2017 r., godz. 09.55    954
Projekt edukacyjny „Wisła – moja pasja” został zainspirowany obchodami Roku Rzeki Wisły i jest skierowany do uczniów szkół średnich i zawodowych powiatu otwockiego. Obejmuje trzy odrębne konkursy: konkurs wiedzy o rzece Wiśle, konkurs plastyczny - „Wiślane inspiracje” i konkurs fotograficzny „Wisła – cud natury”. Autorem i koordynatorem projektu jest pan Piotr Gajgier. Honorowy patronat nad projektem sprawuje Starosta Otwocki Mirosław Pszonka.
Uwaga
Przedłużono termin przesyłania zgłoszeń w Konkursie Wiedzy o Rzece Wiśle do 13 października 2017 r.

Cele projektu:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • Pogłębienie wiedzy historycznej
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat rzeki
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji w różnych źródłach
 • Budzenie i utrwalenie dumy z dziedzictwa narodowego
 • Zachęcenie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych

Patronat Honorowy:
 • Starosta Otwocki – Mirosław Pszonka

Komitet Honorowy:
 • Burmistrz Gminy Karczew – Dariusz Władysław Łokietek
 • Dyrektor Zespołu Szkół w Karczewie – Ewa Kowalik
 • Prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły – Robert Jankowski
 • Kajakarz, miłośnik Wisły - Andrzej Michalik

Patronat medialny:
 • Otwock.info
 • Tuba Otwocka


REGULAMIN Projekt Edukacyjny 2017 "Wisła - moja pasja" do pobrania

Szczegółowe informacje o konkursach oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie www.zskarczew.pl w zakładce "Projekt Wisła 2017"

Formularze zgłoszeniowe