Jesteś tutaj:

Nagrodzono najlepszych maturzystów

Data: 25.10.2017 r., godz. 13.51    1077
Wiele godzin spędzonych na czytaniu literatury, rozwiązywaniu zadań, konwersacji w obcych językach oraz upór w dążeniu do realizacji wyznaczonego celu, opłacił się dwunastce absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2017.
Nagrody pieniężne absolwentom wręczali: Mirosław Pszonka – Starosta Otwocki, Dariusz Grajda – Przewodniczący Rady oraz Aneta Bartnicka – Członek Zarządu.

Podczas sesji gratulacje składano nie tylko absolwentom, ale również ich rodzicom, za wychowanie wspaniałych ludzi, którzy osiągają sukcesy w nauce, zachowując nienaganną postawę.

Podziękowania, za zaangażowanie, wkład pracy w przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości oraz za wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy i czynienie jej bardziej dostępną i zrozumiałą dla młodych ludzi, otrzymali również dyrektorzy szkół oraz grono pedagogiczne.


Nagrody pieniężne otrzymali:


I. Licea Ogólnokształcące:

1) Marta Kacprzak (Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego),
2) Natalia Gomolińska (Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego),
3) Tomasz Śmierzyński (Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego),
4) Grzegorz Sentkowski (Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego);

II. Szkoły Zawodowe:

1) Przemysław Strzeżek (Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie),
2) Aleksandra Anna Bartnicka (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
3) Kacper Pieniący (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
4) Michał Konecki (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica);

III. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

1) Klaudia Kowalczyk (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
2) Aleksandra Szczepańska (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
3) Karolina Matosek (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
4) Klaudia Nalewajek (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica).

Biuro Kultury i Promocji