Jesteś tutaj:

Finał konkursu „Mazowieckim borem, lasem”

Data: 14.11.2017 r., godz. 15.00    574
10 listopada 2017 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyło się uroczyste wręczenie nagród trzydziestu najlepszym uczestnikom spośród 1000 biorących udział w XXV edycji przyrodniczego konkursu dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z gmin i dzielnic położonych na terenie lub otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. Tematyką tegorocznego konkursu był las, co miało na celu zachęcenie uczestników do pogłębienia wiedzy o tym niezwykłym siedlisku. Uczniowie mieli do wyboru wykazanie się wiedzą przyrodniczą lub wykonanie pracy plastycznej na zadany temat. Podczas uroczystości można było osobiście obejrzeć dzieła laureatów.

Uczniowie i ich opiekunowie odbierali dyplomy i nagrody: lornetki, tablety, sprzęt sportowy, książki i programy multimedialne z rąk Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pana Sylwestra Chołasta oraz zaproszonych gości: Pana Tomasz Krasowskiego Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pana Artura Dawidziuka Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów, Pani Magdaleny Żurawskiej Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz Pani Ewy Barbary Musiejko Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.

Uroczystości finałowe uatrakcyjnił występ zespołu ludowego „Kajducki” ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. Młodzi tancerze pod okiem Pani Grażyny Główki i Moniki Antosiewicz tańczyli i śpiewali ludowe przyśpiewki. Wystąpili w tradycyjnych strojach, promując kulturę i tradycje regionu kołbielskiego.

Poczęstunek podczas finału ufundowały Zakłady Piekarskie Oskroba.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 000,00 zł oraz Powiat Otwocki w kwocie 3 500,00 zł.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych