Jesteś tutaj:

Zmiana Prawa Wodnego

Data: 03.01.2018 r., godz. 10.00    1457
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku Starosta nie jest już organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych ani przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), 1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, którego organy będą zajmowały się wydawaniem zgód wodnoprawnych (wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych lub przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych).

Z uwagi na przyznane kompetencje, określone przepisem art. 397 ust. 3 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, dyrektor zarządu zlewni lub kierownik nadzoru wodnego.

Wody Polskie będą ponadto właściwe do prowadzenia postępowań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, takich jak rowy, drenowania.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 (22) 58 70 211
fax: +48 (22) 58 70 204
warszawa@wody.gov.pl
Biuro podawcze:
tel.: +48 (22) 58 70 440-441
fax: +48 (22) 58 70 202
Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 58 70 450
fax: +48 (22) 58 70 460
zz-warszawa@wody.gov.pl

Kierownik Nadzoru Wodnego w Górze Kalwarii

ul. Wyszyńskiego 28, 05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 (22) 727 35 14
nw-gorakalwaria@wody.gov.pl

Kierownik Nadzoru Wodnego w Mińsku Mazowieckim
ul. Huberta 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: +48 (25) 758 59 64
nw-minskmazowiecki@wody.gov.pl


Oprac.: Magdalena Żurawska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Otwocku