Jesteś tutaj:

Zmiana Prawa Wodnego

Data: 03.01.2018 r., godz. 10.00    472
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku Starosta nie jest już organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych ani przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), 1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, którego organy będą zajmowały się wydawaniem zgód wodnoprawnych. Wody Polskie będą ponadto właściwe do prowadzenia postępowań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, takich jak rowy, drenowania.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575
tel.: +48 (22) 37 20 260
fax: +48 (22) 37 20 295
e-mail: kzgw@wody.gov.plOprac.: Magdalena Żurawska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Otwocku