Jesteś tutaj:

Przebudowa drogi z Otwocka do Pogorzeli 2017 r. - podsumowanie

Data: 04.01.2018 r., godz. 15.30    950
Przedstawiamy informację podsumowującą inwestycję przebudowy i rozbudowy ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock).
Inwestycja pn. Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś realizowana była od 2014 r.
i podzielona została na 5 etapów w czterech kolejnych latach.

Zakres całości inwestycji obejmował przebudowę ciągu dróg powiatowych
na łącznej długości 5,2 km, w tym przede wszystkim:
 •  wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
 • budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę istniejącego mostu na przepust z blachy falistej w miejsc. Pogorzel,
 • budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych w miejsc. Stara Wieś.
W roku 2014 zrealizowane zostały dwa etapy obejmujące wykonanie ronda wraz z dojazdami w miejsc. Stara Wieś, oraz przebudowę istniejącego mostu na przepust z blachy falistej, przy udziale finansowym Powiatu Otwockiego, Gminy Celestynów, Wojewody Mazowieckiego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Łączna długość wybudowanych dwóch etapów wyniosła 685 m.

Przez kolejne dwa lata Powiat Otwocki mimo starań o uzyskanie dofinansowania
z tzw. „schetynówek” zmuszony był do realizacji następnych dwóch etapów własnymi siłami przy wsparciu finansowym Gminy Celestynów. W latach 2015-2016 przebudowano drogę na łącznej długości 2,8 km.

W roku 2017 w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 udało się uzyskać wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego w wysokości 997 000 zł oraz ponownie przy udziale Gminy Celestynów (udział na poziomie 136 595,00 zł), Miasta Otwock (367 000,00 zł) i środkach Powiatu Otwockiego zakończono cały projekt przebudowując drogę na długości 1750 m.
W związku z późnym uzyskaniem dotacji w drugiej połowie roku, realizacja inwestycji została przesunięta i wykraczała poza okres wakacyjny jednakże udało się ją ukończyć przed planowanym terminem umownym.
Roboty budowlane V Etapu wraz z nadzorem inwestorskim zamknęły się kwotą 2 302 113,79 zł.

W tak długim przedsięwzięciu udział brały przedsiębiorstwa realizujące roboty budowlane takie jak:
 •  PHU TOWEMO Monika Szczygieł, ul. Żeromskiego 73K, 05-400 Otwock,
 • Zakład Robót Drogowo-Mostowych Sabok Janusz, ul. Dąbrówki 37 lok. 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 • Firma Handlowo-Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów,
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew,
oraz następujące firmy realizujące nadzór inwestorski:
 • BatiPlus Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa,
 • Biuro Projektowo-Konsultingowe „Mosty” Sławomir Leszczyński, ul. Warszawska 250/95 m. 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 • Pan Stanisław Skorupa, ul. Laskowa 19a, 05-400 Otwock,
 • KaMPaS Paweł Baran, ul. Piłsudskiego 115e/512, 05-270 Marki.

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
ul. Bohaterów Westerplatte 36 05-480 Karczew