Jesteś tutaj:

Badanie DNA - Urzecze

Data: 08.01.2018 r., godz. 10.15    874
Zachęcamy wszystkich rodowitych mieszkańców powiatu otwockiego do udziału w Projekcie „Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza” poprzez zamówienie testu DNA dla swojej rodziny.
Sam test jest bardzo prosty (wymaz śliny), natomiast jego wyniki pozwolą się Państwu dowiedzieć skąd Wasi przodkowie przyszli na Urzecze. Proszę jednocześnie pamiętać, że testy dotyczą wyłącznie przodków w linii męskiej (chromosom Y), toteż mogą wykonać go tylko mężczyźni z danego rodu. W ramach testu otrzymają Państwo nieodpłatnie informację o najstarszych przodkach, uzyskaną na podstawie dogłębnej kwerendy genealogicznej. W sumie wytypowano 360 najważniejszych rodzin, które od wielu pokoleń zamieszkiwały, bądź zamieszkują poszczególne części nadwiślańskiego Urzecza od ujścia Pilicy i Wilgi, aż po południowe rubieże Warszawy. Aby odtworzyć rzeczywiste zasiedlenie naszego regionu potrzebne jest wykonanie testów przez mieszkańców noszących nazwiska wykazane poniżej w załączniku:

Najważniejsze brakujące nazwiska z Urzecza potrzebne do badań DNA

Wyniki testów sukcesywnie zamieszczane są na stronie Projektu: https://www.familytreedna.com/groups/otwock/about/results zaś w przyszłości zostaną opublikowane w odrębnej monografii. Dotychczas przetestowało się 117 rodzin, co stanowi 32,5 %, a więc jedną trzecią całości. Załącznik poniżej:

Nazwiska rodzin z Urzecza, które wykonały test DNA

Strona internetowa: https://www.familytreedna.com/groups/otwock/about/background

Aktualnie test można wykonać w cenie 280 zł

W kwestiach technicznych, związanych z zamówieniem i zrobieniem testu, pomoże administrator Projektu: dr Łukasz Maurycy Stanaszek kontakt e-mail: maurycystanaszek@wp.pl oraz Anna Kostyra Miejsko Gminna-Biblioteka w Karczewie tel. 22 780 70 10.