Jesteś tutaj:

Poranna kawa z JPK!

Data: 08.02.2018 r., godz. 14.30    739
Powiat Otwocki, Urząd Skarbowy w Otwocku oraz Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego zapraszają wszystkich Przedsiębiorców na otwarte bezpłatne szkolenie z Jednolitego Pliku Kontrolnego, które odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godzinie 7:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.
Szkolenie będzie przeprowadzone przez specjalistów z Urzędu Skarbowego w Otwocku oraz z Izby Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego, co pozwoli na ujęcie tematu JPK zarówno z perspektywy urzędu, jak i przedsiębiorcy. Szkolenie, odbywające się w ramach Forum Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego, ma charakter bezpłatny i otwarty, a dla uczestników przewidziany jest energetyczny poczęstunek na „dzień dobry”. Planowany czas spotkania to 2 godziny.


Informacja dla przedsiębiorców

W 2017 r. samorząd Powiatu Otwockiego zorganizował już piątą edycję Forum Gospodarczego. W tym roku planowana jest realizacja działań mających na celu między innymi konsolidację lokalnego rynku oraz stworzenie podstaw do realizacji szóstej odsłony Forum.

Chcemy poznać Państwa opinie dotyczące aktualnych potrzeb, oczekiwań i problemów w zakresie współpracy i kontaktów ze Starostwem Powiatowym w Otwocku. Zwracamy się, więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej powiatu otwockiego. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa. Państwa opinie posłużą do wyznaczenia kierunków rozwoju Powiatu Otwockiego. Ścieżka dostępu do ankiety: www.powiat-otwocki.pl>Powiat>Dla Przedsiębiorcy>Ankieta dla przedsiębiorców.

Zachęcamy również do przesyłania danych kontaktowych zakładów, przedsiębiorstw i firm działających na trenie powiatu otwockiego w celu stworzenia bazy danych osób zainteresowanych współpracą i rozwojem rynku lokalnego. Prosimy o przesłanie danych firmy: adresów: siedziby, e-mail, strony www., numeru telefonu oraz reprezentowaną branżę na adres: kbajer@powiat-otwocki.pl wpisując w tytule „Baza danych”.