Jesteś tutaj:

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data: 31.08.2016 r., godz. 11.10    4205
Od dnia 01 lipca 2016 roku na terenie garnizonu stołecznego funkcjonuje narzędzie informatyczne pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowiące istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ramach partnerstwa międzyinstytucjonalnego i społecznego. Chcesz wiedzieć czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami!
„Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:
  • w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
  • drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
  • trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie

Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

UWAGA!
  • "Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
  • Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
  • Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Wejście do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest asp. szt. Dariusz Dziedzic tel. 22 60 41 300 lub 600 997 499