Jesteś tutaj:

2,6 mln zł dla szkół zawodowych z Powiatu Otwockiego

Data: 29.03.2018 r., godz. 14.02    788
Dwie znakomite szkoły z Otwocka czeka wzmożony rozwój poprzez staże i praktyki zawodowe, a także nowocześnie wyposażone pracownie i atrakcyjne zajęcia lekcyjne, które jeszcze w tym roku przywitają uczniów z terenu powiatu otwockiego.
Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza SA. realizowany będzie także w powiecie otwockim.

Łączna wartość całego projektu na Mazowszu to ok. 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z RPO WM 2014-2020. Do szkół zawodowych z powiatu otwockiego trafi 2.655.003,60 zł.

Województwo Mazowieckie dynamicznie się rozwija, firmy i przedsiębiorstwa potrzebują coraz więcej dobrze wykształconych pracowników, a Powiat Otwocki poprzez Oświatę Powiatową i 2 Szkoły ujęte w projekcie zapewni wykwalifikowanych zawodowo pracowników – mówił Starosta Otwocki Mirosław Pszonka.

Marszałek Adam Struzik zwraca też uwagę na to, że dużym wyzwaniem dla szkół zawodowych są nowe technologie: – Mamy w naszym regionie cały obszar innowacji, związanych z zawodami przyszłości, m.in. obsługa dronów, programowanie, robotyka oraz branża chemiczna. Musimy jednak pamiętać, że szkoły zawodowe potrzebują wsparcia zarówno ze strony samorządów, jak i przedsiębiorców. Tylko takie połączenie da szansę na efekt, jakim jest właśnie rozwój szkolnictwa zawodowego.

Ujęte w projekcie szkoły to: Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczo-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 oraz Technikum w Zespole Szkół Nr 2 Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul Pułaskiego 7.

Zyskają szkoły, uczniowie, ale i nauczyciele. Projekt zakłada ponad pięcioletni okres realizacji do 31 marca 2023 r.


Beata Poniatowska
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych