Jesteś tutaj:

Utrata ważności zezwoleń na transport odpadów w związku ze zmianą przepisów i nowe obowiązku transportujących odpady i in. podmiotów

Data: 30.05.2018 r., godz. 11.30    1184
W związku z utworzeniem z dniem 24 stycznia 2018 r. bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, z dniem upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru, tj. do dnia 24 lipca 2018 r. lub z dniem uzyskania wpisu, jeżeli wpis nastąpił w terminie wcześniejszym, tracą ważność zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 233 ust. 1, art. 234 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach - Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.).
Z wnioskiem o wpis do rejestru o którym mowa powyżej, z zakresu ustawy o odpadach, są zobowiązani nie tylko transportujący odpady lecz również posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy lub z urzędu oraz prowadzący zakłady recyklingu statków.

Obowiązek dokonania wpisu do rejestru na wniosek ciąży również na podmiotach, których działalność regulują ustawy: o obowiązkach w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach.

Działalność w zakresie wprowadzania produktów, produktów w opakowaniach i gospodarujących odpadami, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Wydział Ochrony Środowiska