Jesteś tutaj:

Wojska Obrony Terytorialnej

Data: 03.08.2018 r., godz. 11.00    615
Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest wspieranie i obrona lokalnej społeczności oraz tworzenie struktury 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego, której rejonem stałej odpowiedzialności będzie południowe Mazowsze.
Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju.

Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach OT.

Wszyscy ci, którzy chcieliby zasilić korpus oficerski WOT – zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – będą mogli ubiegać się o miejsce na szkoleniu oficerskim Wojsk Obrony Terytorialnej. Na takie szkolenie aplikować mogą absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia. Ma to na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:
  • możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
  • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc służby),
  • służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
  • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
  • atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.
Więcej informacji na stronie: https://wkugarwolin.wp.mil.pl/pl/