Jesteś tutaj:

Wspólnota Polska

Data: 10.08.2018 r., godz. 10.00    875
W dniach 14-26 lipca br. na terenie powiatu otwockiego gościła grupa młodzieży w wieku od 11-17 lat wraz z opiekunami ze Szkoły z Polskim Językiem Nauczania w Jałówce (Egliszki) rej. Wileński. Powiat Otwocki pokrył koszty ich zakwaterowania oraz wyżywienia.
Starosta Otwocki Mirosław Pszonka i Wicestarosta Paweł Rupniewski z młodzieżą szkolną spotkali się dwa razy. Przekonywali grupę i wychowawców co warto zobaczyć. Chętnie usłyszeli wrażeń z pobytu gości. Cieszę się, że Powiat Otwocki mógł gościć Was w Polsce. Jestem przekonany, że inicjatywa ta będzie także realizowana w przyszłości – mówił Mirosław Pszonka.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” działające w Warszawie reprezentowane przez Panią Agnieszkę Bogucką realizuje zadania samorządów dotyczące: współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, inspiruje, wspomaga i prowadzi wszechstronną współpracę Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, turystyki.

Zasadniczymi celami organizacji wizyty młodzieży było nawiązanie i utrwalanie przyjacielskich więzi pomiędzy rówieśnikami z Polski i z Białorusi oraz przybliżenie młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi wiedzy o Polsce, jej historii i współczesności oraz stworzenie możliwości żywego kontaktu z językiem polskim.

Beata Poniatowska