Jesteś tutaj:

Projekt "Edukacja Dla Bezpieczeństwa"

Data: 12.09.2018 r., godz. 12.20    1006
Fundacja Europa 112 realizuje od 01 września do 30 listopada 2018 roku zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” pod tytułem „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Zadanie polegać będzie na przybliżeniu mieszkańcom Powiatu Otwockiego w tym gminy Celestynów i Województwa Mazowieckiego zasad obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w szczególności zasady postępowania w sytuacji zagrożenia w miejscu publicznym z uwzględnieniem ewakuacji i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zadanie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz seniorów 55+ z terenu powiatu otwockiego. W ramach zadania przewidziano:
- szkolenia i warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli w Szkole Podstawowej w Celestynowie oraz dla seniorów 55+ w Teatrze im. St. Jaracza w Otwocku, w zakresie rozwijających się zagrożeń w szczególności: zagrożeń terrorystycznych, wtargnięcia osób niebezpiecznych (z bronią), podłożenia ładunku wybuchowego, ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Michał Niemiec

Koordynator Projektu "Edukacja dla bezpieczeństwa"
kom. 602 625 335

Organizator:
Fundacja Europa 112
ul. Radosna 7
05-400 Otwock
www.europa112.pl