Jesteś tutaj:

Razem możemy lepiej

Data: 01.10.2018 r., godz. 13.00    649
„Wierzę, że Fundacja Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego pozostanie symbolem pozytywnych przemian w świadomości społecznej mieszkańców powiatu otwockiego i nadal aktywnie będzie wspierać ich w drodze ku najwyższym, światowym standardom” – mówił Starosta Otwocki Mirosław Pszonka w czwartek 27 września br., w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.
Ruszyła Powiatowa kampania o przeciwdziałaniu przemocy – Wsparcie merytoryczne pracowników instytucji pomocowych – Program edukacyjny dla młodzieży połączony z konkursem. Starosta Otwocki Mirosław Pszonka i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka powitali wszystkich uczestników spotkania. Aktywnie uczestniczyła w nim także Aneta Bartnicka, Członek Zarządu Powiatu.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, a projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Zadanie nr 2: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu otwockiego. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn oraz skutków stosowania przemocy w rodzinie, zmiana postrzegania problematyki przemocowej, a także rozwój współpracy służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu zostanie uruchomiony punkt pomocy psychologiczno-prawnej. Będą podejmowane także działania zmierzające do wzmocnienia kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto będą organizowane konkursy dla uczniów i warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz prowadzona będzie kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy. Projekt będzie realizowany do jesieni 2020 r.

To trzeba wiedzieć!

O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy bliska osoba działa umyślnie i wykorzystując zarazem swoją przewagę (np. siłę fizyczną) narusza dobra osobiste czy prawa współbojownika, a także powoduje u niego cierpienie lub sprawia, że ponosi jakieś szkody. Oprócz fizycznego znęcania się, przemocą domową jest także przemoc psychiczna, seksualna czy ekonomiczna (kontrola finansów i życia zawodowego). Niejednokrotnie różne formy przemocy występują łącznie, np. przemoc psychiczna (wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, krytyka, manipulowanie poczuciem winy, wmawianie choroby psychicznej, narzucanie własnych sądów, izolacja społeczna, kontrola lub ograniczanie kontaktów ze znajomymi czy rodziną).

Tu uzyskasz pomoc:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – infolinia czynna całą dobę tel. 800 12 00 02
OPS w Otwocku ul. Sosnowa 4, tel.: (22) 779 36 32 sekretariatops@opsotwock.pl

Beata Poniatowska