Jesteś tutaj:

Nieruchomości na sprzedaż

Data: 31.10.2018 r., godz. 15.00    402
Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego.
1. Położenie:

Gmina Otwock, miejscowość Otwock

Nr działki, powierzchnia oraz obręb ewidencyjny:

dz. ew. nr 73/9 o pow. 3000m2 z obr. 8 w Otwocku

Nr księgi wieczystej:
WA1O/00043770/7

Cena wywoławcza:
670 000 zł (zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium:
67 000 zł2. Położenie:
Gmina Otwock, miejscowość Otwock

Nr działki, powierzchnia oraz obręb ewidencyjny:
dz. ew. nr 73/10 o pow. 2718m2, dz. ew. nr 73/13 o pow. 163m2, dz. ew. nr 73/5 o pow. 120m2 z obr. 8 w Otwocku

Nr księgi wieczystej:
WA1O/00058638/8

Cena wywoławcza:
670 000 zł (zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium:
67 000 zł

Ogłoszenie o przetargu3. Położenie:
Gmina Otwock, miejscowość Otwock

Nr działki, powierzchnia oraz obręb ewidencyjny:

dz. ew. nr 73/11 o pow. 2844m2 z obr. 8 w Otwocku

Nr księgi wieczystej:
WA1O/00080724/1

Cena wywoławcza:
635 000 zł (zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium:
63 500 zł4. Położenie:
Gmina Otwock, miejscowość Otwock

Nr działki, powierzchnia oraz obręb ewidencyjny:
dz. ew. nr 73/12 o pow. 2713m2 oraz dz. ew. nr 73/14 o pow. 287m2 z obr. 8 w Otwocku

Nr księgi wieczystej:
WA1O/00058637/1

Cena wywoławcza:
670 000 zł (zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium:
67 000 złOgłoszenie o przetargach opublikowano na stronie internetowej: www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10 oraz opublikowano na stronie: www.otoprzetargi.pl

Zarząd Powiatu w Otwocku nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Zarząd Powiatu w Otwocku sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywcy po nabyciu nie przysługuje roszczenie wobec Zarządu Powiatu w Otwocku z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości.

Dodatkowych informacji na temat przedstawionych nieruchomości oraz warunków przetargów uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze, ul. Komunardów 10, wejście D, pok. 20, 27 tel.: 788-15-34 w. 365, 361, e-mail: nieruchomosci@powiat-otwocki.pl.