Jesteś tutaj:

III Sesja Rady Powiatu w Otwocku

Data: 21.12.2018 r., godz. 11.00    668
W dniu 20 grudnia 2018 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się trzecia sesja szóstej kadencji Rady Powiatu w Otwocku.
W dniu 20 grudnia 2018 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się trzecia sesja szóstej kadencji Rady Powiatu w Otwocku. W trakcie sesji podjęta została między innymi uchwała w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Na podstawie programu, a także planowanego budżetu Powiat opracuje już niebawem konkursy dla NGO, w ramach których będzie można pozyskać dotację. Omówione zostały także sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem powiatu oraz podległych jednostek. Następnie, w świątecznej atmosferze odbyło się symboliczne przełamanie opłatkiem.Uchwały podjęte podczas III sesji Rady Powiatu w Otwocku 20 grudnia 2018 r.:

Nr 19/III/18 - w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.;

Nr 20/III/18 - w sprawie zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 – 2031, z późn. zm.;

Nr 21/III/18 - w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;

Nr 22/III/18 - w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON;

Nr 23/III/18 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 25/4 o pow. 0,0330 ha z obr. 61 na rzecz PGE Dystrybucja S.A;

Nr 24/III/18 - w sprawie przekazania skargi;

Nr 25/III/18 - w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.