Jesteś tutaj:

IV sesja Rady Powiatu w Otwocku

Data: 25.01.2019 r., godz. 14.00    863
W czwartek 24 stycznia 2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się IV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Otwocku.
W dniu 24 stycznia 2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 odbyła się IV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Otwocku.
W trakcie sesji zostały rozpatrzone projekty uchwał:
• Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2019,
• Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031,
• w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,
• w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
• w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wraz z gruntem poł. w Otwocku.
Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2019 rok. Po uchwaleniu budżetu Starosta Cezary Łukaszewski podziękował poprzedniemu Zarządowi za przygotowanie projektu budżetu oraz Wicestaroście Krzysztofowi Kłóskowi i Robertowi Kosińskiemu – Przewodniczącemu Komisji Budżetowej za dostosowanie projektu do aktualnych zmian, polegających na wprowadzeniu niezbędnych oszczędności.
Omówione zostały także sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem powiatu oraz podległych jednostek.
Ważnym punktem sesji zostało przedstawienie przez Starostę Cezarego Łukaszewskiego zmian dotyczących usprawnienia funkcjonowania urzędu. Po dwumiesięcznych analizach oraz obserwacjach funkcjonowania urzędu, proponowane zmiany mają polepszyć i usprawnić obsługę mieszkańców, skrócić czas oczekiwania na wydawanie decyzji.

Uchwały podjęte podczas IV sesji Rady Powiatu w Otwocku 24 stycznia 2019 r.:
Nr 26/IV/19 - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok;
Nr 27/IV/19 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031;
Nr 28/IV/19 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
Nr 29/IV/19 - w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
Nr 30/IV/19 - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej budynek wraz z gruntem w granicach fundamentowania poł. w Otwocku na działce ew. nr 13/12 z obr. 5;
Nr 31/IV/19 - w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.