Jesteś tutaj:

Otwarte Strefy Aktywności - nabór wniosków do edycji 2019

Data: 12.02.2019 r., godz. 11.40    432
Od poniedziałku, 11 lutego br. ruszył nabór wniosków do tegorocznej edycji rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA).
Wniosek inwestycyjny
należy złożyć w okresie
od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.


Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref w dwóch wariantach:

Wariant podstawowy, który obejmuje:
• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).
Szacowana wycena obiektu to 50 tys. zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

Wariant rozszerzony, który obejmuje:

• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia), oraz
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem.
Szacunkowa wycena obiektu to 100 tys. zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie
Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Info
Monika Wiechetek