Jesteś tutaj:

Współpraca miejskiej spółki z powiatem. Będą oszczędności!

Data: 15.03.2019 r., godz. 10.00    247
Wykonywanie okresowych przeglądów, regulacji i konserwacji urządzeń grzewczych przedłuża czas eksploatacji tych urządzeń oraz znacząco zmniejsza ich awaryjność.Coroczne przeglądy bardzo obniżają koszty eksploatacji urządzeń grzewczych zarówno pod względem mniejszych wydatków na ich naprawę, a także zwiększeniem ich żywotności.
Powiat Otwocki w marcu 2019 r. podjął współpracę z Otwockim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.(OZEC) obejmującą kompleksową obsługę oraz konserwację instalacji centralnego ogrzewania, dozoru urządzeń grzewczych (w tym piecy firmy BUDERUS) w budynkach będących w zasobie nieruchomości powiatu otwockiego.

Rozwiązanie takie pozwoli na wygenerowanie oszczędności w budżecie powiatu, a także na prawidłowy nadzór nad instalacjami cieplnymi w budynkach pozostających w administracji powiatu. Współpraca wpłynie także pozytywnie na finanse miejskiej spółki.

Szczegóły i zakres współpracy: umowy dotyczą obsługi budynków usytuowanych w Otwocku tj.: Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7, Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku przy ul. Górnej 11, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17, Domu dla Dzieci przy ul. Pradzyńskiego 1, Domu dla Dzieci przy ul. Cieszyńska 9 oraz pomieszczeń starostwa przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10 jak również w budynkach mieszkalnych których administratorem jest powiat otwocki. 

Obecnie prowadzone są rozmowy w zakresie przyłączenia części budynków starostwa do sieci ciepłowniczej miasta.