Jesteś tutaj:

Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948

Data: 10.04.2019 r., godz. 15.00    812
W Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, po raz ósmy odbyła się uroczystość ku czci leśników, którzy oddali swe życie broniąc Ojczyzny przed sowiecką agresją.
    We wtorek 9 kwietnia 2019 roku Nadleśnictwo Celestynów, Gmina Celestynów i Kołbiel oraz Stowarzyszenie „Klub Twórczego Myślenia” zorganizowały w Centrum Edukacji Leśnej uroczystość poświęconą pamięci zamordowanych leśników.
Tradycyjnie, obchody przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948” rozpoczęto od mszy świętej.
    Po nabożeństwie zebranych gości powitał nadleśniczy Artur Dawidziuk, który przypomniał rolę leśników w obronie Polski przed najeźdźcami w 1939 roku. W swoim przemówieniu opowiedział historię i sposób traktowania leśników przez NKWD. Według najnowszych badań historyków w miejscach kaźni na wschodzie zginęło 724 leśników oficerów.
Pułkownik Zbigniew Zieliński w bardzo ciekawy sposób opowiedział swoje wspomnienia jako najmłodszego uczestnika kampanii wojennej z 1939 r.
    Następnie odbyła się uroczystość przekazania patronatu nad dębami. Uczniowie Szkoły Podstawowej ze Starej Wsi im. Polskich Dzieci Syberyjskich przekazali pieczę nad drzewkami dębowymi i przypisanymi do nich tabliczkami z nazwiskami leśników zamordowanych na wschodzie uczniom Szkoły Podstawowej z Wiązowny im. Bohaterskich Lotników Polskich. Przez najbliższy rok to właśnie uczniowie z Wiązowny będą opiekowali się parkiem pamięci w Centrum Edukacji Leśnej.
    Uroczystość patriotyczną uświetnił apel poległych wykonany przez uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznej w Otwocku, udział pocztów sztandarowych oraz złożenie wieńców przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948”.
    Część artystyczna została przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej z Wiązowny im. Bohaterskich Lotników Polskich. Na koniec uroczystości na wszystkich uczestników czekała gorąca grochówka.