Cezary Łukaszewski - Starosta

Liczba odwiedzających: 1302


Cezary Łukaszewski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Turystyki i Rekreacji. W 1983 r. podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 140 w Warszawie jako nauczyciel wychowania fizycznego, następnie nauczyciel WF w Szkole Podstawowej w Wiźnie, potem wizytator Kuratorium Oświaty w Łomży. Od 1988 roku mieszkaniec Józefowa, gdzie zatrudniony został jako kierownik internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Od 1991 roku dyrektor szkoły w Ośrodku, a od 1994 roku dyrektor całego Ośrodka, aż do 2018 roku. Od roku 1998 do 2018 wybierany był do Rady Miasta Józefowa. W pierwszej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W kadencjach: 2002-2006 oraz 2006-2010 był Przewodniczącym Rady Miasta Józefowa. W latach 2010 - 2014 został Wiceprzewodniczącym Rady Miasta, a w kadencji 2014 - 2018 ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa. W 2018 roku został Starostą Otwockim.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi stanowiskami, służbami, inspekcjami, jednostkami organizacyjnymi Powiatu i komórkami organizacyjnymi Starostwa:

a) Sekretarz Powiatu;
b) Skarbnik Powiatu;
c) Wydział Administracyjny;
d) Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych w zakresie spraw kadrowych, Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
e) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
f) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli;
g) Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
h) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
i) Inspektor Ochrony Danych;
j) Powiatowe Zespolone Służby, Inspekcje i Straże;
k) Powiatowa Biblioteka Publiczna;
l) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.;
m) Powiatowe jednostki organizacyjne oświatowe, w tym Oświata Powiatowa;
n) Powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.