Krzysztof Kłósek - Wicestarosta

Liczba odwiedzających: 1280


Krzysztof Kłósek – absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku Film i Multimedia oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu na kierunku Executive Master of Business Administration. Zawodowo związany głównie z sektorem filmu i mediów, w okresie poprzedzającym wybór na pełnioną funkcję – przedsiębiorca. Swoją aktywność w samorządzie rozpoczął w 2014 roku, zostając radnym Miasta Otwocka. W Radzie Miasta Otwocka prowadził jako przewodniczący komisję kultury, sportu i turystyki, komisję rewizyjną oraz komisję inwentaryzacyjną, wiceprzewodniczący komisji ochrony środowiska oraz komisji gospodarki miejskiej. Ponownie wybrany na radnego w kadencji 2018-2023. W 2019 roku otrzymał tytuł osobowości roku „Polska The Times” w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna na terenie powiatu otwockiego.

Jako Wicestarosta Otwocki sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi powiatu i komórkami organizacyjnymi Starostwa:

a) Wydział  Architektury i Budownictwa,
b) Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Geodeta Powiatowy,
c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
d) Wydział Komunikacji i Transportu,
e) Wydział Ochrony Środowiska,
f)  Biuro Kultury i Promocji,
g) Zarząd Dróg Powiatowych.