Stanisław Kruszewski - Członek Zarządu

Liczba odwiedzających: 1061


Stanisław Kruszewski

Absolwent Politechniki Warszawskiej, z zawodu inżynier mechanik. Przez około 10 lat pracował w biurze projektowym w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Drzewnego na stanowisku kierownika pracowni projektowej. Był prywatnym przedsiębiorcą w latach 1982-1995, a także przewodniczącym Społecznego Komitetu Gazyfikacji Miasta Józefowa. Mieszkaniec Józefowa od 1964 r. Został radnym II i III kadencji Rady Miejskiej w Józefowie w latach 1994–2002. W latach 1995 – 1998 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Józefowa. Natomiast w latach 1998 – 2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Józefowa.

Wielokrotnie, pod rządami Stanisława Kruszewskiego, Miasto Józefów zajmowało w licznych rankingach czołowe miejsca (m.in. „Złota Setka Samorządów”, „Miasto Dbające o Finanse Mieszkańców 2013”, „Modernizacja Roku 2017”). Stanisław Kruszewski w 2015 r. został najlepszym włodarzem 25-lecia. Ówczesny Burmistrz Józefowa otrzymał Złotą Perłę Samorządu w Rankingu 25-lecie „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii włodarzy miast do 100 tys. mieszkańców.