Krzysztof Olszewski - Członek Zarządu

Liczba odwiedzających: 838


Krzysztof Olszewski – absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Transportu. Pracuje w Instytucie Kolejnictwa – posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe jako starszy specjalista w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji.

Członek komisji:
Komisja Budżetowa
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
Komisja Gospodarki, Zasobów i Środowiska