Andrzej Solecki - Sekretarz

Liczba odwiedzających: 956


Andrzej Solecki – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku historia, Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa administracyjnego w specjalności zamówienia publiczne, studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych także na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzania funduszami europejskimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ w Warszawie, gdzie w latach 2006-2009 pełnił funkcję kierownika Biura Zamówień Publicznych. Następnie zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, gdzie do 2012 roku pełnił funkcję kierownika Biura Zamówień Publicznych. Od 2013 roku zawiązany ze spółkami skarbu państwa, tj. PKP S.A. (do 2015 roku) i PKP PLK S.A. (do 2017 r.), gdzie obejmował stanowiska związane z koordynacją zamówień publicznych. Ostatnim miejscem zatrudnienia przed pracą w Starostwie Powiatowym w Otwocku była agencja rządowa, tj. Polska Agencja Kosmiczna, gdzie jako Dyrektor Biura Organizacyjnego był odpowiedzialny za administrację agencji. Posiada także doświadczenie dydaktyczne – od kilku lat prowadzi wykłady na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Andrzej Solecki był także członkiem komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz wyborów samorządowych. W latach 2006-2010 był radnym Miasta Legionowo.