„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”

Liczba odwiedzających: 115
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA"

Nazwa projektu: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”

Dotacja celowa z Budżetu Państwa: 2 499 564,00 zł

Koszt inwestycji: 6 454 921,31 zł

Dofinansowanie objęło budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr2 wraz z dwiema salami wielofunkcyjnymi, pomieszczeniami szatni, sanitariatami, magazynem sprzętu sportowego, pomieszczeniem dla nauczycieli wf-u oraz kotłownią.

Celem realizacji zadania była poprawa infrastruktury szkolnej na terenie Powiatu Otwockiego. W sali prowadzone będą zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, jak również zajęcia pozalekcyjne dla uczniów tj. SKS. Ponadto z sali korzystać będą dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego. A także będą organizowane rozgrywki międzyszkolne na poziomie powiatowym.

                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Data publikacji: 08 grudnia 2020 r.