Jesteś tutaj:

Działka ew. nr 8/3 o pow. 1943 m2 z obr. 2 (Bp, Lzr) Otwock

1159
Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej jako działka ew. nr 8/3 o pow. 1943 m2 z obr. 2 (Bp, Lzr), uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00039027/3.
Przedmiotowa działka położona jest na terenie Otwocka przy ul. Koszykowej. Kształt działki jest korzystny zbliżony do prostokąta. W ciągu ul. Mickiewicza znajdują się media tj. energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Sieć gazowa jest dostępna w ul. Zacisznej.

Cena nieruchomości wynosi 313 000 zł. – netto. Do wylicytowanej kwoty sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – t.j. do dnia 11 września 2016 r.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – t.j. do dnia 3 października 2016 r.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 ( pokój nr 20,26 i 27 ), tel. 788-15-34 w. 361 -365.

Ogłoszenie Biuletyn Informacji Publicznej