Jesteś tutaj:

System alarmowania i ostrzegania

283

Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, jest jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu otwockiego.

Celem Projektu „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu otwockiego poprzez budowę systemu wczesnego ostrzegania w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożeń, poważnych awarii i zjawisk katastrofalnych oraz wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu otwockiego w tym zakresie.

Realizacja celu nastąpi poprzez budowę 41 punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach we wszystkich gminach powiatu: w Gminie Celestynów – 4 szt., w Gminie Józefów – 4 szt., w Gminie Karczew – 3 szt. , w Gminie Kołbiel – 6 szt., w Gminie Osieck – 5 szt., w Gminie Otwock – 11 szt., w Gminie Sobienie -Jeziory – 5 szt., w Gminie Wiązowna – 3 szt. oraz zainstalowanie 1 centrali powiatowej wraz z aplikacją sterującą w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku oraz 8 centrali w każdej Gminie, zamontowanie 1 stacji pogodowej oraz 1 detektora skażeń chemicznych, a także przeszkolenie mieszkańców powiatu otwockiego z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń.


Beneficjent: Powiat Otwocki

Całkowita wartość Projektu: 990 360,39 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 676 680,32 zł.

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.12.2017

Partnerzy Projektu: Gminy : Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie -Jeziory, Wiązowna.


PROMOCJA PROJEKTU

Plakat - plakat A3 - syreny_1.pdf

Ulotka - ulotka A4 - syreny1.pdf

Ulotka - ulotka A5 - syreny1.pdf