Jesteś tutaj:

Honorowy Patronat Starosty

2123
Objęcie patronatu honorowego przez Starostę Otwockiego, o które występuje organizator przedsięwzięcia, jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter inicjatywy. Starosta może objąć swoim patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań o charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych, sprzyjające w szczególności: promocji powiatu, integracji społeczności lokalnych i regionalnych, pobudzaniu aktywności gospodarczej, rozwojowi sportu, kultury, turystyki, polityce społecznej, ochronie środowiska.

Karta informacyjna

Wniosek o udzielnie Honorowego Patronatu Starosty Otwockiego (do edycji)


Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego (do edycji)