Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto,
  zamierzam wybudować dom („tzw. siedlisko”) na działce rolnej oznaczonej w MPZP jako strefa upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Czy aby wybudować tego rodzaju dom muszę być rolnikiem, o którym mowa w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Czym różni się procedura uzyskania pozwolenia na budowę takiego domu od procedury uzyskania pozwolenie na budowę domu na działce budowlanej? Jakie dokumenty należy złożyć, aby wybudować taki dom?
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
  (Michał, 03.07.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki


  Szanowny Panie,
  Wybudowanie domu na działce rolnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa upraw rolnych, gdzie dopuszczono zabudowę zagrodową łączy się z koniecznością realizacji zamierzenia polegającego na budowie zabudowań inwentarskich i gospodarczych wraz z domem mieszkalnym, a jednocześnie łączy się z posiadaniem przez Inwestora we własności (lub choćby w ramach dzierżawy wieloletniej) ziemi rolnej o średniej powierzchni gospodarstw rolnych w gminie, w której będzie Pan realizował zabudowę zagrodową. Inwestor nie musi być rolnikiem, bo osoba Inwestora może dopiero organizować swoje gospodarstwo rolne. Z uwagi na tworzenie gospodarstwa rolnego możliwe jest utworzenie nowego siedliska z zabudową zagrodową na użytkach rolnych, które wówczas nie wymagają wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej (zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  Budowa domu na użytkach rolnych wymaga realizacji nie tylko domu, ale i zabudowań inwentarskich i gospodarczych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej średniego gospodarstwa rolnego w danej gminie. Inwestor ubiegając się o pozwolenie budowlane powinien przedłożyć projekt budowlany zawierający wszystkie elementy zabudowy zagrodowej (dom, budynki inwentarskie i gospodarcze) oraz wykazać, że dysponuje w ramach tworzenia gospodarstwa rolnego ziemią rolną o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w danej gminie na terenie której będzie realizowana zabudowa zagrodowa mająca na celu utworzenie gospodarstwa rolnego (wypis z ewidencji gruntów i budynków; umowa wieloletniej dzierżawy gruntów rolnych).

  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Dzień dobry,
  Kontaktuje się z Panem, ponieważ od kilku tygodni na terenie Karczewa, jak również Otwocka odczuwalny jest bardzo intensywny i nieprzyjemny odór pochodzący prawdopodobnie z Otwockiej Oczyszczalni ścieków. Zapach głównie można wyczuć w okolicach osiedla Ługi, Zagóry, Morskie Oko, Kresy, a nawet w okolicach Miejskiego Domu Kultury w zależności od kierunku wiatru. Proszę o informację, czy Otwocka Oczyszczalnia Ścieków ma jakieś problemy technologiczne, jeśli tak to kiedy można się spodziewać usunięcia problemu nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni? Chciałbym również dowiedzieć się, czy planowane są kontrole, modernizacje lub cokowiek co mogłoby poprawić komfort życia w tym mieście i okolicach. Przy okazji przejazdu przez ulicę Wyszyńskiego poczułem, że zakłady "Agmar" Zakład Rozbioru Drobiu Mariusz Trzepałka lub Zakład Mięsny Karczew przylegając do tej ulicy generują intensywny smród rozkładającego się mięsa, który również dość mocno niesie się z wiatrem na przylegające osiedla. Prosiłbym o wykonanie kontroli w powyższych zakładach, czy przypadkiem nie są w nich łamane normy, przepisy sanitarne i czy odpowiednio magazynowane są odpady z rozbiórki mięsa ponieważ fetor jest na tyle intensywny, że można dostać torsji przejeżdżając już obok ulicy Miziołka w Karczewie, czy też ulicy Kuklińskiego.
  Z poważaniem Łukasz K.
  (Łukasz K, 01.07.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana maila w sprawie uciążliwości zapachowych powstających na terenie Karczewa i Otwocka w okolicach oczyszczalni ścieków przy ul. Kraszewskiego informuję, że Starosta Otwocki wystąpił do Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z prośbą o udzielnie wyjaśnień czy na terenie oczyszczalni w ostatnim czasie były prowadzone są lub są prowadzone prace mogące powodować uciążliwości zapachowe.
  Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przedstawiło informację, że obecnie realizuje wywóz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni i niestety mogą wystąpić uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Jednocześnie OPWiK Sp. z o. o. podjęło działania zmierzające do ograniczenia występujących uciążliwości.
  Mając na uwadze fakt, że powstałe zapachy są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców, Starosta na bieżąco będzie monitorował sprawę wystąpienia uciążliwości zapachowych w okolicach oczyszczalni ścieków przy ul. Kraszewskiego w Otwocku.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Panie Starosto,
  Od wielu lat mieszkańcy powiatu są zatruwani przez firmę Lekaro. Świerk, Jabłonna, Wólka Mlądzka, Wola Ducka, Wola Karczewska, Ostrów, Ostrowik i inne osiedla naszego powiatu, cierpią z powodu uciążliwości Lekaro. Niemal codziennie wieczorem czuć smrody z Lekaro, a przy obecnych upałach jest jeszcze gorzej. Moje pytanie brzmi: Co Pan zamierza zrobić w tym temacie? Mam nadzieję Pańską konkretną odpowiedź.
  Z pozdrowieniami
  Dariusz Danielewski
  (Dariusz, 10.06.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W odpowiedzi na Pana maila w sprawie uciążliwości odorowych emitowanych z instalacji do przetwarzania odpadów eksploatowanej przez podmiot P.P.H.U. „LEKARO” Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka informuję, że na bieżąco monitorujemy sprawę oraz podjęliśmy działania, które mamy nadzieję wpłyną na poprawne działanie instalacji i zmniejszą uciążliwości zapachowe dla mieszkańców powiatu otwockiego.

  Starosta jako organ ochrony środowiska sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu w myśl art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). Kontrole były prowadzone w latach poprzednich i w tym roku również zaplanowano kontrolę zakładów powodujących uciążliwości odorowe. Podejmujemy także działania ciągłe, polegające na współpracy z organami ochrony środowiska, głównie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.) prowadzi kontrole, wymierza administracyjne kary pieniężne oraz ma możliwość wstrzymania użytkowania instalacji niespełniającej wymagań ochrony środowiska. W sytuacji wystąpienia uciążliwości odorowych należy informować bezpośrednio Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. (25) 758 46 85 oraz po godz. 15.30 kontakt przez telefon alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 987.

  Biorąc pod uwagę, że aktualny stan prawny nie normuje jakości zapachowej powietrza oraz nie określa metod jej oceny efektywne ograniczenie uciążliwości odrowych jest możliwe tylko poprzez podejmowanie pośrednich działań, które w efekcie końcowym zniwelują nieprzyjemne zapachy. Właśnie takie działania podejmuje Starosta, poprzez ścisłą współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, gminami na terenie, których występują uciążliwości, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

  Wydział Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Witam.
  Mam pytanie i proszę o odpowiedź : kiedy na ulicy Samorządowej i Czaplickiego zostanie przywrócone bezpieczeństwo dla pieszych . Po remoncie dla kierowców jest to trasa szybkiego ruchu , nie przestrzegają znaków - szczególnie !!!!!! przejść dla pieszych , brak pasów przecież nikogo nie zwalnia z tego obowiązku !!!! Czy można postawić znaki ograniczenia prędkości na całej ulicy ?????? namalować pasy dla pieszych ???? Mieszkam przy ulicy Samorządowej , wielki ruch i hałas . Bardzo proszę Pana Starostę o ustosunkowanie się do zgłoszenia poważnego problemu . Pozdrawiam. Zofia Szarszewska
  (Zofia Szarszewska, 14.05.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na pytanie do Starosty Powiatu Otwockiego, uprzejmie informujemy, że prace polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drodze powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowa i ul. Czaplickiego w Otwocku zostały rozpoczęte. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku w pierwszej kolejności wykona oznakowanie przejść dla pieszych, a następnie pozostałe elementy oznakowania. Zakończenie wykonywanych prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
  Jednocześnie informujemy, że na przedmiotowym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości wynikające z funkcjonowania obszaru zabudowanego. Kierowcy są zobowiązani poruszać się z prędkością do 50 km/h w godzinach 5:00-22:59 oraz do 60 km/h w godzinach 23:00-04:59.

  Zarząd Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Witam,
  chciałbym się dowiedzieć, z jakiego powodu prawo jazdy może być wydane na 4 lata , oraz jak mogę sprawdzić jaki okres czasu są ważne badania lekarskie dotyczące prawa jazdy.
  Z góry dziękuję.
  (Daniel, 11.04.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Danielu,
  W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące wydania ważności prawa jazdy informujemy, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, to jest Ustawy o kierujących pojazdami, prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można być wydane maksymalnie na okres 15 lat a kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat. Nie mniej o okresie ważności decyduje lekarz uprawniony do badań kierowców lub /i uprawniony psycholog ( zależności od kategorii prawa jazdy), który określa ważność uprawnień do kierowania pojazdami na wydawanym zaświadczeniu. Stanowi o tym art.13 Ustawy o kierującymi pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz.341)
  Natomiast szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 z pózn. zm) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 z pózn. zm).

  z poważaniem 
  Mariola Gędzielewska
  z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  Czy to normalne jest, że na wydanie i podpisanie krótkiej decyzji trzeba czekać ponad miesiąc? Nie może Pan podpisywać decyzji codziennie, a nie tylko w wybrane dni tygodnia? Długi czas oczekiwania na podpisanie decyzji, blokuje składającemu wniosek możliwość dalszych prac.
  (Ewelina, 01.04.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani
  Starosta wydaje codziennie dziesiątki różnego rodzaju decyzji. Przeważnie czas oczekiwania na nie jest zdecydowanie krótszy niż miesiąc. Gdyby zechciała Pani podać jakiego rodzaju i z jakiego wydziału była to decyzja, odpowiedziałbym bardziej precyzyjnie.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o wydłużenie czasu pracy biura paszportów. Obecna godziny nie pozwalają aby mieszkaniec pracujący w Warszawie mógł złożyć wniosek o paszport.
  Po raz kolejny byłam z mężem i z dwójką dzieci w Urzędzie o godzinie 16.00 i nie doczekaliśmy się do 16.45 dojścia do okienka. Tym razem zabrakło 5 minut. Jedną osobą przed nami a Pani z administracji stanowczo poinformowała, że nie obsługuje. Obydwoje z mężem pracujemy w Warszawie, aby dotrzeć na 16.00 do Otwocka musimy zwalniać się 1.5 godziny z pracy. I tak co poniedziałek... Uważam, że jest to niedopuszczalne aby tak działał urząd miasta powiatowego. Dziś w takiej sytuacji było ok 8 rodzin.

  Z wyrazami szacunku
  Mieszkanka płacąca podatki w Otwocku.
  Marta Gontarzewska
  (Marta Gontarzewska, 11.03.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W odpowiedzi na Pani e-maila z dnia 11 marca 2019r. w sprawie wydłużenia godzin pracy Punktu Paszportowego znajdującego się w Otwocku w budynku Urzędu Miasta Otwocka informuję, że Pani wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.
  Starosta wydając specjalne Zarządzenie wprowadzi od dnia 1 kwietnia 2019 r zmianę w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.
  Punkt Paszportowy będzie czynny:
  poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 17.45
  wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 15.15.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień Dobry. Czy starostwo jest lub będzie poinformowane przez wykonawce o terminie zamknięcia przejazdów kolejowych na trasie Otwock Celestynów?
  Z poważaniem Jarosław Rogala sołtys sołectwa Pogorzel.
  (Jarosław, 06.02.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na mail informuję, że wprowadzający organizację ruchu jest zobowiązany do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem (dla dróg gminnych i powiatowych jest to Starosta), zarządcy drogi oraz właściwego komendanta policji o rzeczywistym terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Obecnie dokładny termin zamknięcia poszczególnych przejazdów kolejowych nie jest znany.
  Z poważaniem

  Mariusz Bogdański
  Inspektor ds. Inżynierii Ruchu
  Wydział Komunikacji i Transportu
  Starostwa Powiatowego w Otwocku
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Witam.
  Panie Starosto chciałem zapytać czy w naszym powiecie jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa ?? Jeśli tak to gdzie można uzyskać więcej informacji ? Pozdrawiam.
  (Bartosz, 12.01.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry
  Jednym z wielu działań Powiatowego Urzędu Pracy jest wspomaganie inicjatyw gospodarczych naszych mieszkańców.
  Bardzo proszę o kontakt osobisty w Urzędzie przy ul. Górnej 13 w godzinach pracy lub telefonicznie pod numerem 22-779-37-14

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Panie Starosto,
  Czy wpisanie w Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego jako jednego z zadań budowy DW721 od DK7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie oraz na terenie gmin Konstancin-Jeziorna i Józefów przesądza ostatecznie lokalizację przeprawy mostowej? Można zakładać, że przy lokalizacji mostu w ciągu drogi 712 (Karczew - Gassy) przeprawa miałaby dla mieszkańców powiatu charakter bardziej lokalny (po tej stronie Wisły mieszkańcy Otwocka, Karczewa i gmin położonych wzdłuż DW801). Usytuowanie jej natomiast w ciągu drogi 721 oczywiście zwiększyłoby pulę korzystających także o mieszkańców Józefowa czy Wiązowny, ale przyczyniłoby się również do kierowania na DW721 (położoną w bezpośredniej odległości od zabudowań wielu Józefowian) ruchu z DK17 (docelowo trasy S17). Ruch ten powinien być poprzez układ drogowy kierowany do POW. Most w "wariancie 721" przebiegałby zresztą bardzo blisko POW, co poddaje w ogóle w wątpliwość jego uzasadnienie ekonomiczne. O kwestiach środowiskowych nie wspomnę - o ile oba warianty przecinają rezerwat "Wyspy Świderskie", to wariant 721 przechodzi dokładnie przez jego środek. Pomijam zresztą, że zainteresowanie samorządowców zza Wisły przeprawą np. Konstancina-Jeziorny jest w ogóle małe. Czy władze powiatu planują zajęcie jakiegoś stanowiska wobec tej kwestii.
  (Rafał, 04.01.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,
  Odpowiadając na Pańskie pytanie, uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy nie jest rozważany przez samorząd Powiatu Otwockiego udział w rządowym programie budowy mostów. Jakkolwiek wśród branych pod uwagę lokalizacji mostów na Wiśle, była sugerowana lokalizacja na terenie gminy Józefów lub Karczew, to partycypacja samorządu rzędu kilkudziesięciu milionów złotych praktycznie nas z tej "akcji" eliminuje.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski

  Szczegółowa informacja od Zarządu Dróg Powiatowych:

  W odpowiedzi na Pana wiadomość e-mail z dnia 4 stycznia 2019 r. dotyczącą budowy drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gmin Konstancin-Jeziorna i Józefów wraz z obiektem mostowym i ostatecznej lokalizacji obiektu mostowego przez rzekę Wisła, informuję, że zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, inwestycjami celu publicznego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 721 są następujące zadania ujęte w Palnie Rozwoju Sieci Drogowej, Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038, Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego oraz Planie Wykonawczym do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze „Przestrzeń i Transport”:

  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno,
  2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie,
  3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie,
  4. Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 – nowy przebieg na terenie gmin Konstancin-Jeziorna i Józefów – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego ukazane planowane inwestycje mają jedynie charakter i przebieg orientacyjny. Z informacji uzyskanych z Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz z Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, wynika, że ww. inwestycje będą przekazywane do realizacji, a kwestią otwartą jest zarówno sama dokładna lokalizacja drogi jak również obiektu inżynierskiego. Z uwagi na uzgodnienia organów związanych z ochroną środowiska, planowany obiekt mostowy nie może przebiegać przez rezerwat „Wyspy Świderskie”, a Powiat Otwocki we współpracy z gminami powiatu będzie dokładał wszelkich starań aby ww. rezerwat ominąć.