Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Dzień Dobry,
  czy starostwo ma zamiar przystąpić do rządowego programu budowy mostów? chodzi mi o most pomiędzy Otwockiem a Konstancinem.
  (Grzegorz, 26.07.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  ma Pan rację, że Pan Premier ogłosił Rządowy Program Budowy Mostów. Na bardzo wstępnej liście jesteśmy nawet ujęci. Lokalizacje są dwie, Józefów bądź Karczew. Decyzję ostateczną podejmiemy z chwilą gdy poznamy szczegółowe warunki naboru wniosków na ww. zadanie.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Mirosław Pszonka
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Jestem obywatelem Ukrainy. Mam zezwolenie na pobyt stały i decyzje wojewody na świadczenie pieniężne. Zgodnie z decyzja, płatność zostanie przez starostę otwockiego. Jak mam rozwiązać tę sprawę?
  (Oleh Panasiuk, 26.06.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Pan Oleh Panasiuk jest obywatelem Ukrainy. Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego zostało mu przyznane świadczenie pieniężne w ramach Karty Polaka. Świadczenie będzie wypłacane przez PCPR w Otwocku. Pan Oleh Panasiuk wczoraj tj.  27.06.2018 r. zgłosił się do naszej instytucji i wypełnił stosowny druk dotyczący wskazania konta bankowego, na który będą przekazywane świadczenia. Ponadto został poinformowany o trybie wypłaty świadczeń.

  Środki na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka pochodzą z budżetu państwa. Do dnia 15-go danego miesiąca zapotrzebowane są środki finansowe na miesiąc następny. Do dnia 13 lipca b.r przekażemy zapotrzebowanie na wypłatę świadczeń w sierpniu 2018 r. W związku z tym, iż decyzja obejmuje świadczenia za okres kwiecień - grudzień 2018 r. (9 miesięcy), Pan Oleh Panasiuk w sierpniu otrzyma wyrównanie za okres kwiecień - lipiec 2018 r. oraz świadczenie za sierpień. Kolejne świadczenia będą przekazywane co miesiąc.

  Z poważaniem

  Agnieszka Lech - Barszczewska
  PCPR Otwock

 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Uważa Pan, że to w zupełności normalna sytuacja, że przed godziną 7 ustawia się już kolejka do odbioru numerka? Może czas coś z tym zrobić, a nie tylko brać pieniądze za powolną prace???
  (Jan, 26.06.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W odwiedzi na Pana pytanie informuję, że Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku przyjmuje interesantów w poniedziałek w godzinach 8.15-16.30 (praca w obniżonym składzie - dyżur od godz. 8.15 -9.00 i od 16,00 -16,30), wtorek - piątek 8.15 - 15,15. Interesanci są obsługiwani wg numerkowego systemu obsługi klienta, który został wprowadzony 01.07.2014r. Automat przelicza i wydaje bilety adekwatnie do obsady etatowej w danym dniu od godz.8.00

  System jest podzielony tematycznie tj;

  Rejestracja pojazdów pokój 113
  Numerek D - odbiór stałych dowodów rejestracyjnych okienko nr. 2
  Numerek I - wpisanie adnotacji GA,Z HAK, VAT, TAX oraz wtórnik tablicy rejestracyjnej, wtórnik nalepki kontrolnej na szybę, zamówienie trzeciej tablicy rejestracyjnej wpisanie/wykreślenie wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zawiadomienie o zbyciu pojazdu (sprzedaż) zaświadczenia okienko nr od 2 - 9
  Numerek L - obsługa firm leasingowych okienko nr. 1
  Numerek R – rejestracja na wniosek pojazdu krajowego, sprowadzonego z zagranicy nowego pojazdu, przerejestrowanie pojazdu w obrębie powiatu okienko 2 - 9
  Numerek W – wymiana, wtórnik dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie czasowe, przywrócenie pojazdu do ruchu po wycofaniu, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wyrejestrowanie pojazdu na stałe, odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje, informacja

  Prawa Jazdy pokój 117
  Numerek P - wydawanie , wymiana prawa jazdy, wydawanie PKK okienko 1-2

  Biletomat po przeliczeni możliwości przerobowych (średni czas rejestracji pojazdu to 30 min) , automatycznie blokuje wydawanie numerków. Po obsłużeniu wydanych numerków, gdy czas na to pozwala bilet można pobrać z biletomatu.

  Informujemy również można zapisać się na wizytę online poprzez stronę internetową www.powiat-otwocki.pl.

  Z poważaniem

  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Witam!

  Mam pytanie, gdzie mogę zgłosić wyrwę w jezdni na ulicy Wypoczynkowej w Otwocku? Wyrwa ta znacznie utrudnia ruch.

  Pozdrawiam serdecznie.
  (Piotr, 09.04.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  w odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że ulica Wypoczynkowa nie jest drogą powiatową, tylko drogą gminną. Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Urząd Miasta w Otwocku.

  Z poważaniem

  Tadeusz Marek Pałczek
  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Kiedy Starostwo planuje wyremontować chyba będącą w najgorszym stanie w Powiecie ulicę Reymonta w Otwocku na odcinku Samorządowa - Żeromskiego. Dojście do szkół i kościoła oraz nowo powstałych sklepów to istny tor przeszkód między kałużami i samochodami. Czy musimy czekać aż wydarzy się jakaś tragedia?
  (Andrzej, 03.04.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  niestety nie mam dla Pana dobrych wieści w postaci informacji, że w roku bieżącym na odcinku drogi o którym mowa ułożymy nową nawierzchnię, gdyż takiej pozycji nie ma w budżecie powiatu na rok 2018. Obiecuję, że będziemy drogę utrzymywali w poprawnym stanie technicznym poprzez bieżące naprawy.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Witam Panie Starosto,

  w imieniu członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku ul. Moniuszki 41, proszę o pomoc w dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla naszych dzieci dorosłych niepełnosprawnych, W zeszłym roku PCPR w planie finansowym podziału środków z PFRON-u nie przeznaczył ani złotówki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ( pkt 10 ) . Dochodzą nas słuchy, że w tym roku będzie podobnie. od 4 lat nasze dzieci nie mogą wyjechać, a jak Pan wie większość naszych rodziców nie stać na pełnopłatny wyjazd. Proszę nam pomóc! z poważaniem członkowie PSONI w Otwocku
  (Ewa, 30.03.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Ewo,

  uprzejmie informuję, że w roku bieżącym czyli 2018 w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Otwockiego jest przyjęta kwota 100.000,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wiem, że jest to kwota niewielka w stosunku do potrzeb. W związku z powyższym należy złożyć stosowny wniosek w ww. sprawie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowni Państwo

  Proszę o zakupienie oczyszczaczy powietrza do placówek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i 2 w Otwocku. Zakupione za pieniądze (22 tyś. zł) z budżetu miasta urządzenia filtrujące powietrze działają już w otwockich przedszkolach podległych miastu Otwock. Warto zadbać również o dzieci z przedszkoli, których organem prowadzącym jest powiat otwocki. Proszę o poparcie mojej sugestii i przekazanie do załatwienia
  (Halina, 23.03.2018 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  W odpowiedzi na wniosek Pani Haliny Smolińskiej odnośnie zakupienia oczyszczaczy powietrza dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, uprzejmie informuję, że w budżetach ww. placówek nie były planowane środki na ten cel. Dołożymy wszelkich starań aby zaplanować wydatki na przedmiotowe zakupy w przyszłorocznym budżecie.

  Z poważaniem

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Problem dotyczy odcinka ul. Żeromskiego w Otwocku - konkretnie odcinka ok. 2.5 km. między przejazdem kolejowym a ul.Reymonta. Odcinek ten jest obecnie w takim stanie, że na dobrą sprawę należało by go całkowicie zamknąć i wyłączyć z ruchu - ponieważ dalsze jego użytkowanie zagraża bezpieczeństwu , zdrowiu i życiu mieszkańców. W niewiele lepszym stanie jest zresztą ul. Reymonta - na całej długości - od Samorządowej po Narutowicza. Pytanie brzmi - co konkretnie zamierza zrobić Powiat ze wspomnianym wyżej problemem i konkretnie kiedy. Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  (Paweł, 11.01.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Pawle

  W nawiązaniu do wypowiedzi z dnia 11 stycznia muszę stwierdzić, że zgadzam się z Pana spostrzeżeniem, co do stanu technicznego ulicy Żeromskiego na wskazanym odcinku. Nie zgadzam się, że należy w/w odcinek ulicy zamknąć i wyłączyć z ruchu. W roku bieżącym w budżecie Powiatu jest przewidziana kwota około 1,2 mln zł na wyremontowanie odcinka drogi, o której mówimy. Środki mają pochodzić ze specjalnego instrumentu wsparcia Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że w roku bieżącym doprowadzimy drogę w ulicy Żeromskiego do właściwego stanu technicznego.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Panie Starosto

  Prosimy o interwencję w sprawie zasypywania dużych połaci gruntu we wsi Ostrówiec (hektary). Głównie chodzi o przejazd samochodów ciężarowych minimum kilkaset dziennie przez nowy asfalt na Wygodzie (położony w 2017 roku). Biorąc pod uwagę porę roku, wilgotność gruntu oraz jego nocne podmarzanie na pewno spowoduje to nieodwracalne uszkodzenia asfaltu. Przez Ostrówiec nawet trudno przejechać ze względu na błoto i glinę rozrzuconą na asfalcie. Pomimo że Ostrówiec posiada własną drogę (bezpośrednią) ciężarówki jeżdżą przez Wygodę z dużą prędkością pomimo ograniczenia 12T (do ruchu lokalnego). Policja pomimo wielokrotnego zawiadamiania nie interweniuje. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę, że podnoszenie terenów w takiej ilości oraz zasypywanie rowów melioracyjnych, na pewno spowoduje zaburzenia w "gospodarce wodnej" - podniesienie wód gruntowych i lokalne podtopienia.
  (Wieś Wygoda, 04.01.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W nawiązaniu do poruszonych w zapytaniu kwestii, uprzejmie informuję, że zarówno drogi gminne, powiatowe jak i wojewódzkie (przebiegające przez miejscowość Wygoda i Ostrówiec) należą do dróg publicznych, z których może korzystać każdy. Drogi publiczne nie są bowiem budowane i utrzymane w interesie jednostek samorządu terytorialnego, czy nawet w interesie mieszkańców gmin przez które przebiegają, ale w interesie wszystkich użytkowników dróg. Powszechna dostępność korzystania z dróg publicznych wynika wprost z jej definicji, a wszelkie ograniczenia ich dostępności mogą być dokonywane jedynie na zasadzie wyjątku i jedynie w przypadkach uzasadnionych, np. braku wystarczającej nośności, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Położenie nowego asfaltu, wzmożony ruch pojazdów jak i ewentualne mogące powstać uszkodzenia asfaltu, nie mogą stanowić przyczyny do wprowadzenia ograniczeń związanych z możliwością poruszania się po tych drogach ponad te, które zostały już ustanowione.

  Jeżeli zaś chodzi o kwestię „zasypywania dużych połaci gruntu we wsi Ostrówiec”, które mogą „spowodować zaburzenia w gospodarce wodnej” w związku z podnoszeniem terenów i zasypywaniem rowów melioracyjnych, należy się z tą sprawą zwrócić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie lub Burmistrz Karczewa, zgodnie z właściwością. Przepis prawa wyrażony art. 191 ust. 1 ustawy Prawo wodne wskazuje wprost, że w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego (jakim jest m.in. rów), którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie jego poprzedniej funkcji, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód. Ponadto, właściciele gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne, są ustawowo zobowiązani do przeciwdziałania degradacji gleb. W razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów niż wskazane powyżej, zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów Burmistrz Karczewa, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów.


  Z poważaniem

  Magdalena Żurawska
  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Witam.

  Zwracam się do Państwa o wyjaśnienie niepokojącego mnie zagadnienia. Posiadam działkę nr 1/227 wąską i długą dostęp do drogi publicznej. Po prawej stronie wzdłuż mojej działki została wybudowana droga wewnętrzna ok 10 lat temu. Obecnie dochodzą mnie wiadomości, że właścicielki działki 55/227zamierzają wybudować drogę wewnętrzną po lewej stronie mojej działki.W planach Urzędu Miasta Otwocka jest koncepcja budowy drogi pod lasem /mapę otrzymałam na zebraniu/. W ten oto sposób moja działkę będą otaczać 4/cztery/ drogi.Czy nie należy wykorzystać już istniejących dróg do zachodzących zmian? Która z tych dróg jest konieczna do wybudowania?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Z poważaniem
  Barbara Lampart
  (Barbara, 07.05.2017 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Poruszone przez Panią zagadnienie związane jest z kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie gminy (w tym przypadku miasta Otwock). To działanie należy do zadań własnych gminy. Oparte jest na ustalaniu ogólnych zasad zagospodarowania poprzez uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz szczegółowych zasad – poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
  Dlatego Pani postulaty m.in. dotyczące uwzględniania przy nowych podziałach już istniejących dróg winny być kierowane do Prezydenta Miasta Otwock w ramach przygotowania projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty Wólki Mlądzkiej. Rozwiązaniem zabezpieczającym interesy właścicieli wąskich działek ewidencyjnych jest np. wprowadzenie do ustaleń miejscowego planu zapisów o obszarach wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

  Tym samym stosowne postulaty proszę kierować do Prezydenta Miasta Otwocka.

  Alternatywą jest porozumienie się właścicieli działek sąsiednich co do wspólnego podziału nieruchomości sąsiednich.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki