Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Pytanie:
  Szanowny Starosto kiedy pojawi się ogłoszenie o przygotowywaniu programu dla NGO? Czy brak kierownika Wydziału Promocji powoduje wstrzymanie prac nad tym dokumentem? Jakie są obecne zasady tworzenia kalendarzy imprez? Czy każdy ma możliwość złożenia wniosku? Czy decyzje podejmuje p. Zdunik czy zarząd, kolegialnie?
  (Andrzej, 24.06.2015 r.)
  Foto Krzysztof Olszewski
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Zgodnie z art. 5a ust 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. W związku z tym, wzorem lat poprzednich, prace nad tworzeniem programu rozpoczną się w sierpniu.

  Natomiast odnośnie zasad tworzenia kalendarza, obowiązuje ta sama procedura, co w latach poprzednich, tj. do 16 września roku poprzedzającego dany budżet można składać wnioski m. in. o przygotowanie lub współorganizację zadań publicznych na kolejny rok. W tym celu należy zapoznać się z kartą informacyjną, wypełnić i złożyć wniosek. Następnie Zarząd Powiatu w Otwocku zapoznaje się z propozycjami wydarzeń.

  Z poważaniem

  Roman Zdunik
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Widzę, że wraca temat Kąckiej... Szkoda, że nie przed wyborami, bo może ktoś by się tym realnie zainteresował ? Teraz szanowny Pan Starosta kpi z mieszkańców Kąckiej pisząc, że droga jest ok !!! To jak powiat otwocki i gmina Wiązowna traktuje mieszkańców Kąckiej, ale i ulic, które odchodzą od niej to skandal, którym powinniśmy zainteresować media np. UWAGA TVN albo FAKT CZY SUPER EXPRESS !!! Mam apel, jeśli ktoś z Państwa ma jakieś kontakty, znajomości to trzeba działać. Szanowny Panie Starosto możemy liczyć na Pana pomoc, czy zostaje Pan przy opinii, że Kącka jest ok???
  (Marta, 09.04.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Marto

  Potwierdzam, że stan ulicy Kąckiej jest co najmniej dostateczny. Jest to droga gruntowa, która na przeważającym odcinku została doziarniona kruszywem w celu jej wzmocnienia. Zabiegi te miały na celu zapewnienie jej przejezdności i to osiągnięto. Obecnie brak jest funduszy na bardziej radykalną poprawę tej drogi.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Widziałem Pana odpowiedź nt. ulicy Kąckiej i uważam, że raczy Pan żartować! Nie wiem czy w całym powiecie jest inna tak długa i ważna droga w tak fatalnym stanie. Jeśli Pan nie pomoże to radni wybrani z Wiązowny ?
  Błagamy o interwencję!
  (Tomasz, 01.04.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Potwierdzam, że stan ulicy Kąckiej jest co najmniej dostateczny. Jest to droga gruntowa, która na przeważającym odcinku została doziarniona kruszywem w celu jej wzmocnienia. Zabiegi te miały na celu zapewnienie jej przejezdności i to osiągnięto. Obecnie brak funduszy na bardziej radykalną poprawę tej drogi.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  W Józefowie buduję dom jednorodzinny z zaprojektowanym zbiornikiem szczelnym na odprowadzanie ścieków, zamiast zbiornika chciałbym wykonać przydomowa biologiczną oczyszczalnie ścieków. I tutaj moje pytanie, w jaki sposób mam taki fakt zgłosić? Czy mogę to zrobić za pomocą zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia czy muszę wykonać zmianę pozwolenia na budowę?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam.
  (Paweł, 23.03.2015 r.)
  Foto Krzysztof Kłósek
  Wicestarosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W pierwszej kolejności musi Pan sprawdzić czy warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczają taką formę odprowadzania ścieków. O ile się orientuję to w Józefowie możliwości są ograniczone do szczelnego zbiornika lub sieci kanalizacji sanitarnej. Wydaje mi się że niewielkie oczyszczalnie przydomowe w budownictwie jednorodzinnym wymagają zgłoszenia.

  Z poważaniem

  Paweł Rupniewski
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Proszę o informację, kto w Otwocku podejmuje decyzje o sposobie równania dróg? Czy ktoś analizuje jakie środki zostały na to przeznaczone i jaka jest trwałość takiej metody? Dlaczego stosowana jestmetoda: równanie i doziarnianie ulic o nawierzchniach ziemnych na terenie miasta za pomocą ciężkiego sprzętu, gdzie wykonawca wybierany jest w przetargu i idą ogromne pieniądze na naprawę drogi która po tygodniu lub dwóch (w zależności czy po naprawie padał deszcz) wygląda tak samo jak przed naprawą!? To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Mieszkam przy takiej drodze, jest to ulica Krecia w Mlądzu. Technologia równania ciężkim sprzętem nie jest dobra m.in. z uwagi na fakt iż na drogach tych jest już ułożona kanalizacja i jadący spych nie może zerwać dużej warstwy ziemi. Efekt jest taki że zrywa cienką warstwę, zasypuje dołki, potem wałowanie, które też nic nie daje ponieważ pierwszy deszcz rozmywa wszystko i dołki robią się dokładnie w tym samym miejscu. Dlaczego miasto Otwock nie zastosuje metody stosowanej przez inne miasta i gminy? Jest to metoda uzupełniania dziur żwirem, tłuczniem. Wystarczy mały samochód skrzyniowy i dwóch lub trzech pracowników. Koszt takiej naprawy będzie dużo mniejszy a efekt zdecydowanie trwalszy. Ludzie mieszkający przy ulicy sami próbują zasypywać dziury które powstają podczas jeżdżenia po deszczu, jednak zasypują tylko piaskiem, ziemią dostępną po bokach drogi. Nie jest to skuteczne bo to tylko piasek. Apeluję do rozsądku ludzi podejmujących ważne decyzje dla miasta i gminy Otwock, przestańcie wyrzucać pieniądze w błoto. Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można wybudować po kawałku co raz to nowe odcinki dróg asfaltowych lub z kostki. Ostatnie równanie było krótko przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. (oczywiście zbieg okoliczności). Pół roku minęło i nic się nie dzieje. Aktualnie drogi są już w bardzo złym stanie, jeżeli trzeba dostarczę zdjęcia. Dodatkowo za opisaną przeze mnie metodą naprawą drogi przemawia fakt że jeżeli na przykładzie ul. Kreciej, odcinek nieutwardzony to około 1000 metrów natomiast bardzo dziurawo jest na kliku odcinkach po 10 -20 metrów. Po co więc płacić za równanie ciężkim sprzętem odcinka drogi 1 km skoro naprawy- zasypania dziur wymaga jedynie kilka kawałków o łącznej długości około 150 metrów. Ludzie, gdzie tu logika? Dlaczego tak są trwonione pieniądze?

  Uprzejmie proszę o szybką odpowiedz. Proszę wysłać urzędników odpowiedzialnych za stan dróg w teren , niech sporządzą dokumentację jak wygląda droga przed naprawą , niech ta dokumentacja będzie tez potwierdzeniem, że byli w terenie. Ja zrobię zdjęcia tydzień i dwa tygodnie po naprawie.

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 18.03.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W nawiązaniu do pytania wyjaśniam, że ul.Krecia jest drogą gminną nr.270908W, której zarządcą jest Prezydent Miasta Otwocka.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  W związku z fatalnym stanem jakości powietrza w całym powiecie otwockim mam pytanie, co władze powiatu mają zamiar z tym zrobić? Jakie kroki zostaną podjęte? Stan powietrza jest opisany w raporcie WIOŚ na www.wios.warszawa.pl.

  Proszę także o sprostowanie informacji o jakości powietrza zamieszczonej na stronie powiatu. Powietrze w Otwocku NIE SPEŁNIA norm w zakresie pyłów PM10, PM2,5 benzo(a)pirenu . Jest ono niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

  Pozdrawiam.
  (Jan, 11.03.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że ocena stanu jakości powietrza dokonana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ma na celu wyodrębnienie stref, które wymagają podjęcia stosownych działań naprawczych, zmierzających do naprawy jakości powietrza. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dla stref, w których stwierdzono przekroczenia, konieczne jest opracowanie Programów Ochrony Powietrza, mających na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Dla strefy mazowieckiej, w której znajduje się Powiat Otwocki został opracowany program ochrony powietrza w związku z przekroczeniami pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)piranu. Program określa zakres działań naprawczych niezbędnych do ograniczenia emisji i przywracania obowiązujących standardów powietrza oraz zakłada realizację obowiązujących w Otwocku Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. Powiat Otwocki realizuje zadanie mające na celu obniżenie emisji i poprawę standardów powietrza poprzez modernizację infrastruktury drogowej, budowę ścieżek rowerowych, prowadzenie działań na rzecz minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia strat ciepła m.in. przez termomodernizację.

  Jednocześnie zawiadamiam, że informacja o jakości powietrza na stronie Powiatu została sprostowana.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Ulica Kącka w gminie Wiązowna jest drogą powiatową. Droga ta obecnie jest w tragicznym stanie. Błoto po kolana, dziury przez które co pół roku wymieniamy zawieszenie w samochodzie, co skutecznie uszczupla nam budżet domowy. Jeździmy tą drogą codziennie wożąc do szkoły dzieci. Droga nie ma pobocza, kierowcy jeżdżą slalomem omijając dziury i wjeżdżają na przydrożne pola aby je ominąć. W miejscu gdzie kończy się asfalt i zaczynają dziury nie ma żadnych znaków ostrzegawczych. Domów przy tej ulicy jest coraz więcej, ruch jest coraz większy. Zauważyłam że temat tej drogi był już poruszany 10 lat temu i nadal nic nie zostało zrobione ! Jak ma się rozwijać gospodarka jak do przedsiębiorców nie ma jak dojechać?

  Proszę o uwzględnienie tej drogi w budżecie nie tylko w moim imieniu ale wszystkich mieszkańców tej ulicy, wszystkich dzieci które brną przez kałuże do szkoły, a latem idą w tumanach kurzu.

  Pozdrawiam
  Monika Kulińska wraz ze wszystkimi Mieszkańcami ul. Kąckiej
  (Monika, 11.03.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W nawiązaniu do pytania uprzejmie informuję, że ul. Kącka w gminie Wiązowna została wyrównana w dniu 10 marca br.Sprawdziłem jej stan w dniu dzisiejszym - należy go ocenić, jako co najmniej dostateczny. ZDP w bieżącym roku nie przewiduje modernizacji tej drogi.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Proszę o informację, kiedy zostanie wszczęta procedura, o której mowa w art. 114 i następnych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) dotycząca nieruchomości posadowionych w pasie planowanej budowy drogi ekspresowej S17 węzeł "Lubelska".

  Pozdrawiam.
  (Adrian, 11.03.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W związku z pytaniem o termin rozpoczęcia procedury wskazanej w art.114 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami w związku z budową drogi ekspresowej S17, uprzejmie informuję, że zgodnie a art.11a ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych postępowania Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych wydaje zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, natomiast zgodnie z art.12 ust.4a ww ustawy, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym pytanie o wszczęcie procedury wywłaszczeniowej należy skierować do Wojewody Mazowieckiego.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Jaka kwota jest przeznaczona w budżecie na rok 2015 na wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Otwocku w związku z rozbudową szkoły?
  (Tomasz, 27.02.2015 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:

   

  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że środki na wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 2 zostały zabezpieczone w budżecie projektu, który realizuje Powiat Otwocki w partnerstwie z ARMSA - "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" . Szacunkowa kwota zamówienia wyposażenia tychże pracowni opiewa na 131 700 zł. Dodatkowo Powiat w terminie do 31.05.2015 r wystąpi o środki z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej na wyposażenie nowo oddanych pomieszczeń, zgodnie z kryteriami podziału rezerwy oświatowej.

  Z poważaniem

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Piszę w sprawie dramatycznego stanu ul. Kąckiej, która od lat jest zaniedbywana przez samorząd. Droga wygląda wręcz kompromitująco. Jej stan już nawet nie mieści się w jakichkolwiek ramach przyzwoitości. Samochody niszczeją po każdym przejeździe, niebezpiecznie jest tez jechać nią nawet rowerem. Od wielu lat odsyłacie Państwo mieszkańców z kwitkiem i obietnicą realizacji w kolejnych latach. Proszę o wykazanie dobrej woli, żebyśmy nie musieli się wstydzić, stwarzać niebezpieczeństwo i ponosić dodatkowe koszty eksploatacji samochodów. Proszę o deklarację wpisania inwestycji chociażby na 2016 rok.

  Pozdrawiam.
  (Łukasz, 08.02.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Projekt budżetu Powiatu na następny rok przygotowywany jest do 15 listopada bieżącego roku. Chciałbym, aby wszystkie powiatowe drogi były piękne i przejezdne. Niestety, bez zgody co najmniej Zarządu Powiatu żadnej deklaracji złożyć nie mogę. Przekażę Pana e-maila do ZDP w celu naprawy na bieżąco drogi. Natomiast w przyszłorocznym budżecie będziemy mieli na uwadze wykonanie ulicy Kąckiej.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki