Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy każdy petent musi patrzeć jak urzędniczka wprowadza do bazy dane zawarte w składanym wniosku? Czy nie jest zasadnym, sprawdzenie ile czasu potrzeba urzędniczce na wprowadzenie danych i wygenerowanie stosownych dokumentów bez obecności petentów? Posiadając tę wiedzę można zorganizować stanowisko, gdzie jedna osoba sprawdza składane wnioski (wzory w gablocie) i wyznacza termin odbioru wnioskowanych dokumentów. Złożone wnioski systematycznie przekazywane są wyznaczonym pracownikom, którzy na ich podstawie generują żądane dokumenty i przekazują je do odbioru. Sądzę że przy takiej organizacji pracy można ograniczyć co najmniej jeden etat,skrócić czas obsługi petenta do minimum i uzyskać statut przyjaznego, a nie wrogiego urzędu.

  Pozdrawiam.
  (Ireneusz Horbik, 30.10.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że struktura organizacyjna Starostwa jak również warunki lokalowe nie przewidują w chwili obecnej możliwości utworzenia Biura obsługi mieszkańców. W związku z tym interesanci muszą „uczestniczyć” osobiście w całej procedurze rejestracji pojazdu, w tym również przy w prowadzaniu danych do bazy.

  Jednocześnie informuję, że utworzenie Biura wiązałoby się zapewne ze zwiększeniem zatrudnienia, a nie jego zmniejszeniem.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  W imieniu uczniów, Liceum Ogólnokształcącego im. I. Gałczyńskiego w Otwocku, chciałbym Pana prosi o wyrażenie Pańskiego stanowiska na temat tzw. wolontariuszy zbierających w naszej szkole datki na rzecz upośledzonych dzieci. Ci przypadkowi ludzie, często nie budzący zaufania, naruszając porządek lekcji zwracają się do nas z prośbą o zakupienie "cegiełek", z których dochód przeznaczony będzie na różne cele charytatywne. Jako uczniów, niepokoi nas autentyczność intencji w jakich ludzie Ci zbierają pieniądze. Niesmak pozostawia również nachalny charakter kwesty oraz bardzo niska jakość owych cegiełek w stosunku do ceny. Opinia osoby z Pańskim autorytetem, będzie nam bardzo pomocna przy pracy nad projektem prasowym, w którym pomaga nam polonista.

  Pozdrawiam.
  (Tomasz Cegielski, kl. IIIg - Uczeń L.O im. I.Galczynskiego., 13.10.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Pozwolenie na zbiórkę nie było wydane. Nawet na najbardziej zacny cel bez zgody Starosty i powiadomienia o tym dyrekcji szkół zbiórki datków nie powinny być organizowane.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy jest możliwość poznania właściciela nieruchomości jeśli zna się adres położonej nieruchomości a nie wie się kto jest właścicielem?

  Pozdrawiam.
  (Zosia, 30.09.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Dane objęte ewidencją gruntów i budynków są jawne. Jawności nie podlegają natomiast dane osobowe właścicieli i posiadaczy gruntów, budynków i lokali.

  Pojęcie ewidencji gruntów i budynków zdefiniowane zostało w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027), który stanowi, iż jest to jednolity dla kraju systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy precyzuje, iż w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się również dane właściciela, bądź osoby, w której władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale lub ich części, łącznie ze wskazaniem miejsca zamieszkania lub siedzibą tych osób.

  Ewidencja gruntów i budynków wyczerpuje więc znamiona definicji zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

  Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że informacje o gruntach i budynkach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Jawność ewidencji została jednak przez ustawodawcę ograniczona tylko do informacji o gruntach, budynkach i lokalach, z wyłączeniem jawności co do danych właściciela, bądź osoby, w której władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale.

  Informacje dotyczące danych takiej osoby mogą być udzielone na podstawie art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), albo na mocy przepisów innych aktów prawnych. Nie można zatem przyjąć, że zbiór ten jest zbiorem danych powszechnie dostępnych.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Ściany mojego mieszkania przylegają do restauracji w której odbywają się bardzo głośne dyskoteki i imprezy. W dzień i w nocy, wiele razy w tygodniu - hałas, dudniąca, głośna agresywna muzyka wprowadzająca w wibrację ściany mojego mieszkania. Nie da się żyć. Wielokrotne prośby o ograniczenie hałasu, dostosowanie lokalu do prowadzenia tak uciążliwej działalności, wyciszenie lokalu płytami akustycznymi nie przynoszą skutku i pozostają bez odpowiedzi. Policja często odmawia interwencji twierdząc, że lokal ma koncesję i można zakłócać ciszę nocną.

  Kto może mi pomóc? U kogo i w jaki sposób interweniować? Co powinienem zrobić?

  Pozdrawiam.
  (Andrzej, 24.09.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W tej sprawie proponuję zwrócić się do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Karczewskiej 37 w Otwocku, w którego kompetencji jest badanie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska (tel. 719-48-20; 719-48-16; 719-48-18).

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy wreszcie zacznie się kanalizowanie i budowa wodociągu na terenie Świdra Wschodniego? Czy miasto posiada już środki na te inwestycje, które maja być refundowane z UE? Czy w ogóle ktoś też pomyśli wreszcie w dobie walki o środowisko, o gazyfikacji ul. Tuwima? Bo na pewno są na to środki w UE.

  Pozdrawiam.
  (Dariusz, 12.09.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Ponieważ pytanie dotyczy projektu prowadzonego przez Miasto Otwock, proponuję właśnie tam zasięgnąć informacji. Za stroną internetową www.otwock.pl podaję kontakt do p. Bartosza Korbusa (Specjalista ds. Promocji Projektu JRP) tel. 22 779 33 44 lub GSM 605 237 220, e-mail bkorbus@otwock.pl.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Proszę o odpowiedź, z czego wynika obowiązek uiszczenia w Karczewskim urzędzie opłaty skarbowej w wysokości 30 zł - z tytułu wydania decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego? O ile mi wiadomo KPA mówi jasno, iż czynność ta wykonywana jest w drodze postanowienia i nie jest obarczona dodatkową opłatą skarbową (poza obowiązkową - 5 zł za wniosek o w/w sprostowanie)

  W związku z powyższym, czy ktoś sprawdza referencje urzędników tej gminy - ilu z urzędników w powiecie należy do służby korpusu cywilnego i stanowi osoby o pełnej kwalifikacji administracyjnej?

  Pozdrawiam.
  (Dawid, 23.08.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W tej sprawie proponuję zwrócić się do p. Burmistrza, Sekretarza lub biura Rady Miejskiej w Karczewie. Urzędy gmin i starostwa nie są urzędami administracji państwowej więc nie mówimy tu o służbie cywilnej.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego za nasze pieniądze buduje się parking dla prywatnych samochodów ciężarowych w Otwocku Wielkim przy ul. Zamkowej?

  Pozdrawiam.
  (Józef, 28.07.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Wszystkie drogi, parkingi, zatoczki są budowane za nasze pieniądze, czyli Pana, moje, a także osoby która ubiega się w Otwocku Wielkim. Budowane są obiekty drogowe w 98% dla prywatnych samochodów osobowych i ciężarowych.

  Na końcu uwaga: nie budowany jest parking tylko zatoczka. Myślę, że został Pan celowo wprowadzony w błąd.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Moje pytanie dotyczy wymiany prawa jazdy. Właśnie się doczytałam na Państwa stronie, iż termin oczekiwania na nowy dokument wynosi 30 dni (i to jest prawda) a nie tak, jak pracownicy wydziału prawa jazdy w przypadku przekroczenia tego terminu tłumaczą, że jest to czas bliżej nie określony, choć znam osobiście przypadki, gdzie prawo jazdy było załatwione w ciągu 3-4 dni. Ale jakim kosztem? Kosztem ludzi grzecznie czekających w kolejkach takich jak ja? Wniosek złożyłam 05.06.2006r razem z mężem, mąż odebrał dokument 30.06. a ja do tej pory nie mam. Czy w takim razie ewentualny mandat mam zaadresować na Państwa? Przypominam, że minęło przepisowe 30 dni czekania i to nie jest już moja wina, że dokumentu nie mam lecz nieprawidłowości i nierzetelności wydziału komunikacji.

  Pozdrawiam.
  (Elżbieta, 12.07.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Czas oczekiwania na Prawo Jazdy nie zależy od Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku. Wydział Komunikacji jest jedynie pośrednikiem, który przesyła komplet dokumentów do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i czeka, aż wrócą one w postaci Prawa Jazdy.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy za sprowadzanie z obszaru EU przyczepy kempingowej i skutera trzeba zapłacić akcyzę? Czy przy rejestracji tych pojazdów pobierana jest opłata recyklingowa i opłata za książkę pojazdu?

  Pozdrawiam.
  (Dariusz, 12.07.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Za przyczepę campingową i skuter nie płaci się akcyzy przy rejestracji tych pojazdów. Nie płaci się także opłaty recyklingowej i nie pobiera się opłaty za kartę pojazdu.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Strona Internetowa)
  Szanowny Panie Starosto

  W styczniu br. Wójt Gminy Wiązowna zawiesił tę formę kontaktów z mieszkańcami argumentując, że ...przyszło za dużo pytań, że mieszkańcy ograniczyli się do pytań w sprawach indywidualnych, że "zaangażowanie nasze nie przełożyło się na rozszerzenie się spektrum problemów". Z tym ostatnim zgadzam się absolutnie bo problemów przybyło a jak mniemam powinno być odwrotnie.

  Panie Starosto, proszę o kilka rad dla "mojego Wójta"- jak Pan sobie radzi, że ta forma pytań funkcjonuje u Pana sprawnie?

  Pozdrawiam.
  (Marek Woszczyna, 07.07.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Możliwość zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na stronie Powiatu jest częścią budowania dobrych relacji z mieszkańcami Powiatu. Starostwo Powiatowe w Otwocku stara się wyjść na przeciw oczekiwaniom i problemom mieszkańców. Poza tym globalny świat Internetu obliguje nas i nie pozwala ignorować tego typu forum komunikacji.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki