Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Co lubi Pan robić?

  Pozdrawiam.
  (Damian, 14.04.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Bardzo lubię pracować.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy w Otwocku lub okolicach można utworzyć sekcje siatkówki dla młodzieży? Jest bardzo wiele osób, które na pewno byłyby zainteresowane.

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 01.04.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Sekcje piłki siatkowej istnieją obecnie w różnych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest możliwe powołanie klubu siatkarskiego z inicjatywy działaczy i sympatyków tej dyscypliny sportu zgodnie z obowiązującą ustawą o stowarzyszeniach.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy w podległych Panu placówkach powiatowych skończy się zastępowanie nieobecnych nauczycieli poprzez łączenie klas o różnych poziomach nauczania? Otrzymałem informację z Kuratorium, że są to działania niezgodne z obowiązującym prawem.

  Pozdrawiam.
  (Stanisław, 08.03.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Bardzo proszę o podanie o jakie placówki (placówkę) Panu chodzi, abym mógł precyzyjnie ustosunkować się do pytania.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę godzin pracy w poniedziałek do godz. 18, gdyż nagła zmiana godzin pracy do 16.30 wywołuje w Pana pracownikach niepotrzebne frustracje przez co wyżywają się na petentach. Szczególnie Pani pracująca 6 marca br. przy okienku nr 6 była wyjątkowo niemiła.

  Pozdrawiam.
  (Magdalena, 07.03.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Zmiana godzin pracy nastąpiła z dniem 01.03.2006 zarządzeniem Starosty. Rozpoczynamy pracę w poniedziałek od godziny 9.00, kończymy o 17.00. Zmiana nastąpiła na wnioski mieszkańców powiatu (już od 8.00 interesanci oczekiwali na otwarcie Starostwa). Natomiast od 17.00 do 18.00 w poniedziałek praktycznie nie było interesantów. Za zachowanie pracownika przepraszam, ale to też tylko ludzie.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Kultura)
  Szanowny Panie Starosto

  Sprawa dotyczy pałacu w Kołbieli, tak piękny obiekt niszczeje. Mija kolejna zima, losy obiektu nadal są obojętne władzy lokalnej. Przewijają się chętni do zagospodarowania terenu, a nadal jest brak decyzji. Bardzo proszę o zaprzestanie obojętności w sprawie dziedzictwa kulturowego.
  Chciałbym prosić o informacje, w jakim kierunku idą (jeśli w ogóle idą) sprawy związane ze sprzedażą obiektu?

  Pozdrawiam.
  (Zenon, 28.02.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie informuję, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2005 r. zaproponowała podział całego terenu na cztery działki, zajęte przez:
  - szkołę
  - pałac z otaczającym go parkiem
  - budynek warsztatowy 1
  - budynek warsztatowy 2

  Pismem z dnia 08.02.2005 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z prośbą o wydanie stosownej opinii w sprawie podziału przedmiotowej nieruchomości.

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pismem z dnia 8 kwietnia 2005 r. zaopiniował negatywnie zaproponowany podział, ze względu na fakt, że planowany podział miałby negatywny wpływ na wartości zabytkowe zespołu i zachowanie kompozycji parku - poszczególnych wnętrz parkowych i osi widokowych.

  W związku z powyższym, pismem z dnia 4 listopada 2005 r. wystąpiono do WUOZ z kolejnym wstępnym projektem podziału, który ma uwzględniać wydzielenie:

  - działki niezbędnej do funkcjonowania dla Zespołu Szkół,
  - działki zabudowanej budynkiem warsztatowym,
  - terenu pałacowo - parkowego.

  Pomimo ponaglenia z dnia 2 lutego b. r., wniosek nie został rozpatrzony.

  Brak opinii WUOZ w Warszawie uniemożliwia dokonanie podziału w/w nieruchomości oraz rozdysponowanie terenu pałacowo - parkowego.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Kto finansuje grę drużyny Starostwa w piłkarskiej lidze Pop Sport?

  Pozdrawiam.
  (Mikołaj Zieliński, 26.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Starosto

  Nikt nie finansuje gry drużyny Starostwa w piłkarskiej lidze Pop Sport.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  Buduje dom przy ul. Żeromskiego. Chciałabym na swojej posesji założyć własną oczyszczalnie oraz kolektory słoneczne. Gdzie mogę się starać o dotacje? Wiem, że Wójt w Sobieniach Jeziory bardzo namawia społeczność do tego typu inwestycji, gdyż są pieniążki z Unii na ich realizacje.

  Pozdrawiam.
  (Agata, 24.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Tego typu inwestycje mogą być dofinansowane przede wszystkim ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska (oczywiście w miarę ich możliwości). Pytanie należy więc kierować do władz gminy. Szanse na dofinansowanie ze środków unijnych mają głównie duże projekty radykalnie rozwiązujące problemy.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Moje pytanie dotyczy spraw związanych z miejscowością Wiązowna. Zgodnie z uzyskanymi informacjami /przed kilkoma laty/ od pracowników Urzędu Gminy w Wiązownie tereny położone w pobliżu ulicy Polnej w Wiązownie miały być kanalizowane. Problem w tym, iż z roku na rok realizacja tej inwestycji jest ciągle przekładana. Ostatnio " miny" pracowników Urzędu świadczą, iż może w ogóle nie dojść do realizacji tej inwestycji. Czy mógłby Pan zająć stanowisko w tej sprawie i ocenić realny termin doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej do nieruchomości położonych przy ul. Polnej i nieruchomości przy sąsiednich ulicach?

  Drugie pytanie dotyczy planowanej trasy szybkiego ruchu również w pobliżu ulicy Polnej w Wiązownie. Poproszę o informację, jak ma zostać faktycznie poprowadzona ta trasa oraz czy inwestycja ta uzyskała już wymagane przepisami pozwolenia oraz w jakim terminie ma być rozpoczęta i zakończona.

  Będę wdzięczna za udzielenie wyczerpujących informacji.

  Pozdrawiam.
  (Anna, 10.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Nie jestem w stanie udzielić informacji, gdyż inwestycje prowadzi wyłącznie Gmina. Nie są to kompetencje Rady Powiatu, czy też Zarządu Powiatu. Jeśli chodzi o drugie pytanie: niestety nie wiem jaki będzie przebieg trasy szybkiego ruchu w gminie Wiązowna oraz kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji. Pozwolenie na budowę wydaje Wojewoda, zaś realizacją inwestycji zajmie się Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Jakiś czas temu było do Pana pytanie, gdzie w odpowiedzi Pan zaprzeczył finansowaniu przez Starostwo drużyny występującej na hali w Józefowie. Do tego momentu zawodnicy Starostwa, bo tak nazywa się ta drużyna opowiadali, że są sponsorowani przez Starostwo Powiatowe, jednak po pańskiej wypowiedzi nabrali wody w usta i nic już więcej o tym nie mówili. Nie wydaje się to Panu dziwne? Jeśli nadal zaprzecza Pan, że z pieniędzy Starostwa Powiatowego finansowana jest ta drużyna, to jak Pan skomentuje fakt, że drużyna nosi nazwę "Starostwo", czyżby przyjęli taką nazwę ot tak? Czy zaprzeczy pan też faktowi, że Starostwo Powiatowe ufundowało im koszulki z nadrukiem "Starostwo Powiatowe"? Jeśliby nie byli finansowani przez tą instytucję to nie grali by w tych koszulkach. Dodam jeszcze, że w drużynie tej gra pracownik Starostwa. Napisałbym coś więcej o nim, ale Pan doskonale zdaje sobie sprawę kim jest ten człowiek.

  Dalej Pan uważa, że Starostwo Powiatowe nie finansuje gry tej drużyny? Dodam tylko, że koszty tego to min. 1500 zł.

  Pozdrawiam.
  (Marcin, 06.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Koszulki używane przez drużynę noszą napis Powiat Otwocki (nie "Starostwo Powiatowe") i herb naszego powiatu. Koszt koszulek to 13 zł/ szt. Używanie koszulek nie oznacza sponsorowania drużyny, tak jak obecność kalendarzy z symbolami powiatu w wielu instytucjach i firmach na terenie naszego powiatu, nie oznacza sponsorowania ich przez Starostwo. Koszulki jako materiały promocyjne otrzymują też m.in. uczestnicy i laureaci imprez i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Ponawiam moje pytanie: Czy jest realna szansa, aby działki leśne między ulicami Wierchową a Klonową w Otwocku w najbliższym czasie były przekwalifikowane na działki budowlane?

  Pozdrawiam.
  (Jadwiga, 02.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Jak już informowaliśmy sprawa (zmiana przeznaczenia działki) należy do kompetencji gminy. Pytanie należy więc kierować do Urzędu Miasta Otwocka.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki