Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Kultura)
  Szanowny Panie Starosto

  Sprawa dotyczy pałacu w Kołbieli, tak piękny obiekt niszczeje. Mija kolejna zima, losy obiektu nadal są obojętne władzy lokalnej. Przewijają się chętni do zagospodarowania terenu, a nadal jest brak decyzji. Bardzo proszę o zaprzestanie obojętności w sprawie dziedzictwa kulturowego.
  Chciałbym prosić o informacje, w jakim kierunku idą (jeśli w ogóle idą) sprawy związane ze sprzedażą obiektu?

  Pozdrawiam.
  (Zenon, 28.02.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie informuję, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2005 r. zaproponowała podział całego terenu na cztery działki, zajęte przez:
  - szkołę
  - pałac z otaczającym go parkiem
  - budynek warsztatowy 1
  - budynek warsztatowy 2

  Pismem z dnia 08.02.2005 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z prośbą o wydanie stosownej opinii w sprawie podziału przedmiotowej nieruchomości.

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pismem z dnia 8 kwietnia 2005 r. zaopiniował negatywnie zaproponowany podział, ze względu na fakt, że planowany podział miałby negatywny wpływ na wartości zabytkowe zespołu i zachowanie kompozycji parku - poszczególnych wnętrz parkowych i osi widokowych.

  W związku z powyższym, pismem z dnia 4 listopada 2005 r. wystąpiono do WUOZ z kolejnym wstępnym projektem podziału, który ma uwzględniać wydzielenie:

  - działki niezbędnej do funkcjonowania dla Zespołu Szkół,
  - działki zabudowanej budynkiem warsztatowym,
  - terenu pałacowo - parkowego.

  Pomimo ponaglenia z dnia 2 lutego b. r., wniosek nie został rozpatrzony.

  Brak opinii WUOZ w Warszawie uniemożliwia dokonanie podziału w/w nieruchomości oraz rozdysponowanie terenu pałacowo - parkowego.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Kto finansuje grę drużyny Starostwa w piłkarskiej lidze Pop Sport?

  Pozdrawiam.
  (Mikołaj Zieliński, 26.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Starosto

  Nikt nie finansuje gry drużyny Starostwa w piłkarskiej lidze Pop Sport.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  Buduje dom przy ul. Żeromskiego. Chciałabym na swojej posesji założyć własną oczyszczalnie oraz kolektory słoneczne. Gdzie mogę się starać o dotacje? Wiem, że Wójt w Sobieniach Jeziory bardzo namawia społeczność do tego typu inwestycji, gdyż są pieniążki z Unii na ich realizacje.

  Pozdrawiam.
  (Agata, 24.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Tego typu inwestycje mogą być dofinansowane przede wszystkim ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska (oczywiście w miarę ich możliwości). Pytanie należy więc kierować do władz gminy. Szanse na dofinansowanie ze środków unijnych mają głównie duże projekty radykalnie rozwiązujące problemy.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Moje pytanie dotyczy spraw związanych z miejscowością Wiązowna. Zgodnie z uzyskanymi informacjami /przed kilkoma laty/ od pracowników Urzędu Gminy w Wiązownie tereny położone w pobliżu ulicy Polnej w Wiązownie miały być kanalizowane. Problem w tym, iż z roku na rok realizacja tej inwestycji jest ciągle przekładana. Ostatnio " miny" pracowników Urzędu świadczą, iż może w ogóle nie dojść do realizacji tej inwestycji. Czy mógłby Pan zająć stanowisko w tej sprawie i ocenić realny termin doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej do nieruchomości położonych przy ul. Polnej i nieruchomości przy sąsiednich ulicach?

  Drugie pytanie dotyczy planowanej trasy szybkiego ruchu również w pobliżu ulicy Polnej w Wiązownie. Poproszę o informację, jak ma zostać faktycznie poprowadzona ta trasa oraz czy inwestycja ta uzyskała już wymagane przepisami pozwolenia oraz w jakim terminie ma być rozpoczęta i zakończona.

  Będę wdzięczna za udzielenie wyczerpujących informacji.

  Pozdrawiam.
  (Anna, 10.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Nie jestem w stanie udzielić informacji, gdyż inwestycje prowadzi wyłącznie Gmina. Nie są to kompetencje Rady Powiatu, czy też Zarządu Powiatu. Jeśli chodzi o drugie pytanie: niestety nie wiem jaki będzie przebieg trasy szybkiego ruchu w gminie Wiązowna oraz kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji. Pozwolenie na budowę wydaje Wojewoda, zaś realizacją inwestycji zajmie się Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Jakiś czas temu było do Pana pytanie, gdzie w odpowiedzi Pan zaprzeczył finansowaniu przez Starostwo drużyny występującej na hali w Józefowie. Do tego momentu zawodnicy Starostwa, bo tak nazywa się ta drużyna opowiadali, że są sponsorowani przez Starostwo Powiatowe, jednak po pańskiej wypowiedzi nabrali wody w usta i nic już więcej o tym nie mówili. Nie wydaje się to Panu dziwne? Jeśli nadal zaprzecza Pan, że z pieniędzy Starostwa Powiatowego finansowana jest ta drużyna, to jak Pan skomentuje fakt, że drużyna nosi nazwę "Starostwo", czyżby przyjęli taką nazwę ot tak? Czy zaprzeczy pan też faktowi, że Starostwo Powiatowe ufundowało im koszulki z nadrukiem "Starostwo Powiatowe"? Jeśliby nie byli finansowani przez tą instytucję to nie grali by w tych koszulkach. Dodam jeszcze, że w drużynie tej gra pracownik Starostwa. Napisałbym coś więcej o nim, ale Pan doskonale zdaje sobie sprawę kim jest ten człowiek.

  Dalej Pan uważa, że Starostwo Powiatowe nie finansuje gry tej drużyny? Dodam tylko, że koszty tego to min. 1500 zł.

  Pozdrawiam.
  (Marcin, 06.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Koszulki używane przez drużynę noszą napis Powiat Otwocki (nie "Starostwo Powiatowe") i herb naszego powiatu. Koszt koszulek to 13 zł/ szt. Używanie koszulek nie oznacza sponsorowania drużyny, tak jak obecność kalendarzy z symbolami powiatu w wielu instytucjach i firmach na terenie naszego powiatu, nie oznacza sponsorowania ich przez Starostwo. Koszulki jako materiały promocyjne otrzymują też m.in. uczestnicy i laureaci imprez i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Ponawiam moje pytanie: Czy jest realna szansa, aby działki leśne między ulicami Wierchową a Klonową w Otwocku w najbliższym czasie były przekwalifikowane na działki budowlane?

  Pozdrawiam.
  (Jadwiga, 02.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Jak już informowaliśmy sprawa (zmiana przeznaczenia działki) należy do kompetencji gminy. Pytanie należy więc kierować do Urzędu Miasta Otwocka.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy dzieje się coś w sprawie wydłużenia trasy Szybkiej Kolei Miejskiej? Czy i kiedy będzie ona kursowała do/przez Otwock?

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 12.12.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Sprawa leży przede wszystkim w kompetencji władz miasta Otwocka. By uzyskać bardziej konkretne informacje sugerujemy więc do nich skierować pytanie.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Zarząd Właścicielski Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Kolorowa 9 i Kolorowa 9A, usilnie, aczkolwiek jak do tej pory bezskutecznie, stara się wyegzekwować od Developera PH-U STOK Sp. z o.o., przekazanie dokumentacji technicznej budynków. W ubiegłym miesiącu Zarząd za pośrednictwem Pana Starosty zwrócił się do Urzędu o udostępnienie przedmiotowej dokumentacji do wglądu. Do dzisiaj brak jest odpowiedzi.

  Moje pytanie: w jaki sposób może Pan Starosta pomóc wspólnocie mieszkaniowej w tej tak ważnej, z punktu widzenia przepisów prawa, sprawie?

  Pozdrawiam.
  (Iwona, 29.11.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Pismem z dnia 19 października 2005, znak SAB 7358/431/05 udzielono odpowiedzi Wspólnocie Mieszkaniowej w Otwocku, reprezentowanej przez Panią Bogdanę -Zagórską, na pismo złożone 20.09.2005. Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego nie jest w posiadaniu dokumentacji zamiennej budynków, o których mowa w w.w. korespondencji. Może być ona udostępniona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy jest w planach starostwa zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Andriollego i Matejki w roku 2006? To, co tam się dzieje w godzinach rannych ok. 8.00 oraz po zakończeniu zajęć w SP-12 to istny horror dla kierowców i pieszych. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź.

  Pozdrawiam.
  (Anna, 16.11.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W planach na rok 2006 nie przewidujemy zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Matejki.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Często pojawiają się informacje, że Starostwo nie ma na "to" lub na "to" pieniędzy. Niestety musimy się z tym pogodzić, gdyż jak wiadomo nie na wszystkie inwestycje i pomoc starcza pieniędzy. Z informacji przeze mnie posiadanych wynika, że Starostwo finansuje występy na hali sportowej w Józefowie, kilkunastu chłopakom, którzy grają pod nazwą Starostwo Powiatowe. Gra też z nimi jeden Pan ze Starostwa. Chciałbym dostać informację, z jakiego funduszu przeznaczone są te pieniądze? Dlaczego w tym zespole gra tylko 1 osoba ze Starostwa i czy pozostali zawodnicy są spokrewnieni z innymi pracownikami Starostwa? Jeśli te pieniądze są przeznaczone na rozrywkę pracowników Starostwa to dlaczego tak nikła reprezentacja tych pracowników występuje w tej drużynie? Dodam tylko, że wpisowe do ligi wynosi 1700 zł i w ciągu roku odbywają się 2 edycje tych rozgrywek, co w ogólnym rozrachunku doliczając stroje i inne wydatki daje kwotę ponad 3500zł.

  Pozdrawiam.
  (Marcin, 14.11.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Starostwo nie finansuje drużyny występującej w hali sportowej w Józefowie.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki