Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowna Pani Starosto

  Ponownie wracam do tematu rozbudowy "Nukleonika". Termin zgodnie z zapytaniem ofertowym budowy kończy się 1 listopada br. Parę tygodni temu zapewniała Pani, że termin zostanie dotrzymany. Po mojej rozmowie z robotnikami wynika, że są opóźnienia kilku miesięczne przez zaniedbania w dokumentacji ze Starostwa. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

  Pozdrawiam.
  (Tomasz, 28.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Proszę w tej sprawie skontaktować się z Dyrektorem Nukleonika, który podpisał umowę z wykonawcą i prowadzi nadzór budowy.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowna Pani Starosto

  Mam pytanie dotyczące MDK, który prowadzą Państwo w Otwocku. Czy konieczne jest obandowanie go wszelkiej maści banerami? Wygląda jak targowisko, a nie miejsce rozwoju człowieka!

  Pozdrawiam.
  (Barbara, 24.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury zawiera umowy na zamieszczenie banerów na ogrodzeniu placówki ze względów finansowych. Jest to źródło pozyskiwania dodatkowych funduszy na bieżącą działalność placówki, jak również promocja zajęć i działań prowadzonych na terenie PMDK. Na ogrodzeniu wiszą również banery instytucji i przedsiębiorców wspierających finansowo i rzeczowo działalność placówki jako podziękowanie za okazywaną pomoc.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowna Pani Starosto

  Mam pytanie: w jakiej formie można Pani zgłosić konieczność weryfikacji możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osobę starszą, skoro lekarz nie robi tego sam (pozostawiając sprawę rodzinie)?

  Pozdrawiam.
  (Piotr, 23.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie informuję, iż zgodnie obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600. z póz zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o kierowanie pojazdami (Dz. U. z 2014, poz. 949) w przypadku nasuwających zastrzeżeń, co do stanu zdrowia kierowcy, starosta wydaje decyzję o skierowaniu tegoż kierowcy na badania lekarskie przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

  Przepisy, te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez czuwanie nad tym, by osoby mające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą sprawność nie tylko w chwili ubiegania się o uprawnienia, ale także w okresie późniejszym, kiedy już z tych uprawnień korzystają. Jednak, aby starosta mógł skierować kierowcę na badania lekarskie, o których mowa w/w cytowanych przepisach, powinien posiadać wiarygodną i uzasadnioną informację, że stan zdrowia kierowcy uniemożliwia kierowanie pojazdem.

  Podstawa wydania decyzji przez starostę o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie jest zawarta w art.99 wyżej cytowanej ustawy o kierujących pojazdami. Artykuł ten stanowi, iż Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
  1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;
  2) badanie lekarskie, jeżeli:
  a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  b) istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
  3) badanie psychologiczne w zakresie Psychologii Transportu, jeżeli:
  a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  c) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  d) kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego.


  Starosta wydaje decyzję administracyjną z urzędu na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych lub na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Przesłanką do wydania decyzji może być: wniosek prokuratora, wyrok sądu, wniosek policji, wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, zawiadomienie od lekarza rejonowego lub ze szpitala o stwierdzeniu chorób mający znaczący wpływ na kierowanie pojazdem; tj. narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi, układu sercowo-naczyniowego, narządu ruchu; układu nerwowego; zaburzeń psychicznych; cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu cukru we krwi; niewydolności nerek, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków o działaniu podobnym do alkoholu lub ich nadużywanie, przyjmowania leków, mogących mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu i innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia istotnych dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu.

  Konkludując należy zauważyć, że aby starosta, jako organ administracyjny mógł wydać decyzję o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie, nie może kierować się wątpliwościami, ale wiarygodną informacją o zastrzeżeniach o stanie zdrowia kierowcy uniemożliwiającą kierowanie pojazdem.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  W dniu dzisiejszym usiłowałem w godzinach porannych 7:50 do 8:30 wyjechać z Otwocka przez rondo w Świdrach Małych i dalej w kierunku Warszawy. Niestety, wyjazd okazał się koszmarem, ponieważ w godzinach szczytu komunikacyjnego, w deszczu były prowadzone prace drogowe (wybieranie ziemi przy jezdni). Stworzyły się gigantyczne korki....

  Jeśli chodziło o zauważenie prac przed wyborami, to się Państwu udało, z tym tylko efektem, że na obecnie rządzących z PO i PSL to raczej nikt z kilkukilometrowego korka nie zagłosuje.... Czy naprawdę tak trudno Panu Pszonce zrozumieć, że tego typu prace powinno się zaczynać nieco później? A może p. Wicestarosta Mirosław Pszonka odpowiadający za remonty dróg, robi to celowo, bo jako członek PSL nie lubi mieszkańców Otwocka? Czy naprawdę w tym czasie Policja nie może kierować ruchem tylko musi legitymować drobnych pijaczków na przystanku na ulicy Karczewskiej w Otwocku?

  Pozdrawiam.
  (Paweł, 21.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na Pana maila uprzejmie informuję, że Zarząd Dróg Powiatowych w dniu 21 października w godzinach porannych 07.50 - 08.30 nie prowadził żadnych prac w okolicach Świdrów Małych i dalej w kierunku Warszawy. Prace były prowadzone, ale na drodze nr 801, która nie jest drogą powiatową. Polegały na wymianie pobocza.

  Chcę Pana poinformować, że jako przede wszystkim człowiek i PSL-owiec bardzo dobrze czuję się w pracy, czyli w Otwocku, bardzo lubię mieszkańców Otwocka, o czym świadczy moja odpowiedź na Pana, niestety, insynuacje.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na zadane "jakiś czas temu" pytanie i nie pojawiło się ono na tym forum, ponawiam moje pytanie: Czy w budżecie na 2015 rok planowane są jakieś środki na naprawę/remont/budowę drogi powiatowej 2701W Michałowice-Izabela-Majdan?

  Pozdrawiam.
  (Marcin, 09.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Przepraszam, że dotychczas nie udzieliliśmy Panu odpowiedzi. Co, do meritum sprawy, w chwili obecnej nie jestem w stanie ani potwierdzić ani zaprzeczyć czy zadanie o którym mowa wejdzie do budżetu na rok 2015. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek opracować projekt budżetu na rok 2015 do 15 listopada 2014 roku. Dopiero wtedy będę mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  Ostatnio Zarząd Dróg Powiatowych wykonał nową nakładkę asfaltową na ulicy Mickiewicza w Karczewie. Po oddaniu wyremontowanej ulicy, mimo nowego asfaltu jeździ się jak na poligonie - mam na myśli zbyt głęboko osadzone studzienki kanalizacyjne. Dlaczego został dokonany odbiór tak wykonanej pracy?

  Pozdrawiam.
  (Dariusz, 08.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Stan techniczny wykonanego remontu ulicy Mickiewicza jest o niebo lepszy niż był. Świadczą o tym fakcie liczne podziękowania kierowane do mojej osoby przez mieszkańców i użytkowników tej drogi. Na koniec mogę stwierdzić, że nigdy nie widział Pan, jak wygląda poligon. Zapraszam do odwiedzenia Wicko Morskie.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  Skoro jest tak dobrze, że otrzymuje Pani nagrody to dlaczego jest tak źle na powiatowych drogach? Wystarczy się przejechać się drogami powiatowymi - obraz nędzy i rozpaczy.

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 06.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Nie podzielam Pańskiej opinii. Powiat ma wiele zadań ustawowych do wykonania, nie tylko drogi, które budujemy i remontujemy w miarę posiadanych środków. Mamy wiele dróg w dobrym stanie, włącznie z wyremontowanymi mostami.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowna Pani Starosto

  Nowy budynek Nukleonika powinien być oddany do 31 października br. Oczywiście, to nie nastąpi, bo są duże opóźnienia. Czy powiat
  (szkoła) podpisała aneks do umowy? Czy będzie naliczana kara za opóźnienie tylko 99 zł za dzień (przy kontrakcie na prawie 1 mln?!!)?

  Pozdrawiam.
  (Tomasz, 05.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Proszę to pytanie skierować do Dyrektora Henryka Matoska, który jest stroną umowy. Informacja z 02.10.2014r.: Po wizytacji na budowie - prace idą zgodnie z harmonogramem robót.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowna Pani Starosto

  Czy przewiduje Pani wypłatę premii dla urzędników do końca 2014 roku?
  (Tomasz, 05.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Regulaminy wynagrodzeń w urzędach nie przewidują takiego składnika, jak premia.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowna Pani Starosto

  Jak ocenia pani współpracę z Otwockiem?

  Podobno jest jakiś konflikt na linii powiat - miasto. Nie doczytałam się tego w gazetach, ale słychać to w środowisku samorządowym. Podobno biblioteki walczą ze sobą, wydziały kultury też, a urzędnicy miejscy skarżą się na tych w starostwie. Do tego dochodzi niechciane biuro paszportowe i Zarząd Dróg - relikt dawnych czasów, który dostaje chyba najniższą ocenę ze wszystkich instytucji! Czy to przyczyny polityczne? Próbowaliście się dogadać? Bo niby pracujecie w tym samym mieście, a jakby każde czuło się jak w enklawie. Na niekorzyść nas - mieszkańców!

  Czy sądzi Pani, że przed wyborami sytuacja poprawi się czy pogorszy?

  Pozdrawiam i życzę kolejnych zwycięstw!
  (Danuta, 03.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  To są plotki. Biblioteki, wydziały kultury rywalizują - nie walczą, w trosce o dobro mieszkańców. Jak to "niechciane" biuro paszportowe? Prawie połowa mieszkańców powiatu otwockiego to otwocczanie. Biuro może być w każdej chwili przeniesione do Warszawy, bo jest to zadanie Wojewody. Więc ten, kto mówi "niechciane" - niech się zastanowi, co mówi.

  Pani Danuto, proszę nie słuchać ludzi, którzy uwielbiają magiel.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki