Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy zostanie zatwierdzony budżet na dofinansowanie Urzędu Pracy? Kiedy zostaną wydawane wnioski o przyznawanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego? Warszawa takie wnioski już wydaje i trzeba je złożyć do 21 lutego. Otwock jak zwykle ze wszystkim zwleka.

  Pozdrawiam.
  (Beata, 16.02.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuje, iż w dniu 07.02 br. powiatowy Urząd Pracy w Otwocku otrzymał środki finansowe na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok 2005 r. Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia odbędzie się w dniu 22.02.2005r, na którym będą przedstawione propozycje rozdziału środków finansowych z Funduszu Pracy. A zatem po uprzednim zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Zatrudnienia powiatowy Urząd Pracy w Otwocku będzie mógł uruchomić środki finansowe.

  W związku z powyższym kryteria dot. przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, które są również przedmiotem posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia będą mogły być przedkładane wraz z wnioskami osobom zainteresowanym po 22.02.2005r.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy zostanie naprawiona barierka na moście w Świdrach Wielkich? Czy dopiero, gdy stanie się jakaś tragedia?

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 20.01.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Barierka zostanie naprawiona jutro, czyli 21.01.2005r.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Interesuje mnie budowa kanalizacji ściekowej we wsi Kopki - zwłaszcza Kopki Dolne. Według pierwotnych planów opóźnienie sięga już dwóch lat. Czy warto inwestować w Kopkach, jeśli nie można się nawet wykąpać?

  Pozdrawiam.
  (Stanisław Garbarczyk, 17.01.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Z powyższym pytaniem powinien Pan wystąpić do wójta gminy, gdyż przedmiotowe zadanie jest wyłącznie kompetencją właśnie gminy.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Chcę kupić działkę budowlaną w Otwocku-Jabłonnie na terenie planowanego osiedla domów jednorodzinnych. Wobec braku planu zagospodarowania oraz informacji nt. rozwoju tego terenu chciałabym zapytać, czy ten obszar Otwocka ma szanse uzbrojenia w media (gaz, woda, prąd, kanalizacja)? Jakie są plany władz miasta związane z tym terenem? Czy inwestorzy mogą liczyć na przychylność? Ponoć wiele obietnic już zostało złożonych ...

  Pozdrawiam.
  (Dorota, 13.01.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Właściwym organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji związanych z planem zagospodarowania terenu Otwock-Jabłonna jest Urząd Miasta Otwocka. Adresatem zadanego przez Panią pytania będzie wiec w tym przypadku Prezydent Miasta Otwocka.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Tyle mówi się w mediach i nie tylko na temat przyjazności urzędów dla mieszkańców gmin i powiatów. Zapewne większość mieszkańców Otwocka i powiatu otwockiego podobnie jak ja pracuje poza miejscem swojego zamieszkania. Niestety załatwienie sprawy w starostwie bez zwalniania się z pracy jest niemożliwe. Dlaczego tylko raz w tygodniu urząd jest czynny do godziny 16.00? Dlaczego nie można ustalić częstszych i dłuższych godzin pracy tak, aby bez trudu można było załatwić sprawy?

  Pozdrawiam.
  (Beata, 03.01.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Urząd Starostwa jest przyjazny dla mieszkańców powiatu. W trudnych sytuacjach wymagających dłuższych godzin funkcjonowania urzędu wydłużamy godziny pracy. Taką decyzję podjęliśmy w przypadku wzmożonych kolejek do wydziału komunikacji w związku z wymogiem wymiany prawa jazdy. Dłużej czynna była również kasa, aby mieszkańcy nie musieli przychodzić dwa razy do urzędu. Większość wydziałów pracuje jednak zgodnie z normami funkcjonowania urzędów państwowych, które od lat są niezmienne. Nie jest prawdą, że jedynie raz w tygodniu godziny urzędowania kończą się o 16.00. Urząd czynny jest w godzinach:
  Poniedziałek: 9.00 – 17.00
  Wtorki-Piątki: 8.00 – 16.00

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  W polskiej rzeczywistości mówi się o rozbudowanej administracji, tymczasem w Starostwie Powiatowym w Otwocku rzuca się w oczy deficyt pracowniczy! Sprawy załatwiane są w sposób przewlekły i z opóźnieniami, co nie stanowi wyrazu niekompetencji i indolencji ze strony pracowników, lecz w moim odczuciu ... ich braku! Nie chodzi tutaj tylko o Wydział Komunikacji, gdzie codziennie ustawiają się kilometrowe kolejki, lecz o pozostałe wydziały. Bardzo prosimy o zainteresowanie się tym problemem i spowodowanie, aby administracja powiatowa była przyjazna dla interesantów oraz żeby sprawy były załatwiane "bez zbędnej zwłoki" przez szersze grono pracowników.

  Pozdrawiam.
  (Interesanci, 26.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowni Państwo

  Państwa uwaga jest bardzo cenna, gdyż po raz pierwszy w swojej długiej pracy urzędniczej ktoś zauważył, że urzędników powinno być zatrudnionych więcej. Nie mniej łatwiej byłoby mi wykonać chociażby ruchy organizacyjne gdyby Państwo wskazali, w których wydziałach załatwia się sprawy przewlekle i z opóźnieniem.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego dopiero w listopadzie, po raz drugi zresztą, rozpoczęły się prace naprawcze ulicy Mickiewicza w Karczewie? Czy aura nie wpłynie na jakość masy asfaltowej, czy nie powtórzy się sytuacja z roku ubiegłego? Prace rozpoczęły się i zostały przerwane przez deszcz, jeśli pogoda się nie zmieni to czy prace zostaną ukończone w tym roku? Czy mogę wiedzieć,ile wynoszą koszty prac naprawczych ul. Mickiewicza?

  Pozdrawiam.
  (Ania, 08.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Na ul. Mickiewicza wykonywane są prace naprawcze i wykończeniowe. Roboty naprawcze na odcinku Wierzbowa – skrzyżowanie Mickiewicza i Kościuszki zostały wykonane dopiero w listopadzie, ponieważ wcześniej władze Karczewa same miały zerwać nałożone po wybudowaniu kanalizacji deszczowej bloczki i w to miejsce ułożyć podbudowę betonową. Po rozmowach ZDP i władz Karczewa, które sfinalizowane zostały pod koniec października, za odpłatnością wspomniane wyżej prace wykonał ZDP i obecnie układany jest asfalt. Na odcinku od wspomnianego skrzyżowania do Kościoła, gdzie w ubiegłym roku ułożyliśmy warstwę wyrównawczą i wiążącą nakładana jest obecnie ostatnia warstwa ścieralna. Koszty będą znane po zakończeniu wszystkich robót na w/w odcinku drogi.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego mimo zapewnień z pierwszej połowy tego roku, nie widać postępów prac przy remoncie budynku MDK? Kiedy starostwo planuje realizację tego przedsięwzięcia?

  Pozdrawiam.
  (Katarzyna, 08.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Wszystkie niezbędne prace jeżeli chodzi o stronę formalno-prawną zostały przez Starostwo wykonane, łącznie z wybraniem wykonawcy robót. Obecnie, niestety trwa procedura rozpatrywania sprzeciwów i protestów złożonych przez wykonawców, którzy przetarg przegrali.

  Sądzę, że pod koniec listopada, bądź też na początku grudnia pierwsze roboty budowlane, o ile aura pozwoli, zostaną rozpoczęte.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Panie Starosto obecnie budowana jest droga powiatowa Rudno-Sępochów. Do dziś zostało zrobione tylko około 350 mb betonówki - jest listopad i nie zostało to jeszcze przykryte asfaltem. Czy będzie to przykryte w tym roku? Ponadto chciałbym się dowiedzieć do kiedy zamierza Pan zakończyć tę budowę zgodnie z projektem t.j. 1000 mb w kierunku do Sępochowa? I kto to będzie finansował, Gmina Kołbiel czy Starostwo?

  Pozdrawiam.
  (Sławek, 08.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W bieżącym roku droga powiatowa Rudno-Sępochów nie była przyjęta do realizacji w budżecie powiatu na rok 2004 r. Odcinek 350 mb drogi został wykonany dzięki partycypacji finansowej gminy Kołbiel w kwocie 70 tys. zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów. Starostwo zaś zapewniło sprzęt i ludzi do wykonania wyżej wymienionego odcinka drogi.

  W projekcie budżetu powiatu na rok 2005 r. przyjęta jest kwota 120 tys. zł na kontynuację budowy przedmiotowej drogi. Będziemy się również starali o środki z innych źródeł. Z chwilą zatwierdzenia budżetu przez Radę Powiatu przystąpimy do realizacji zadania.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zdrowie)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy pomożecie ZP ZOZ Otwock?

  Pozdrawiam.
  (Xawier, 28.10.2004 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Na bieżąco, cały czas pomagamy ZP ZOZ. Wystarczy przejść do przychodni specjalistycznej. Został rozpisany przetarg na sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 300 tys zł. Po świętach zostanie rozpisany przetarg na modernizację Izby Przyjęć na kwotę 230 tys. zł. To oznacza, że do końca roku będziemy mieli wyremontowaną Izbę Przyjęć. Bez aplauzu i splendoru prowadzimy zbiórkę artykułów żywnościowych dla szpitala. Cały czas pomagamy.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki